Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu KTDU
Vytvořeno: 12. 3. 2021 od Katedra teorie a dějin umění

Navazující magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění prochází procesem nové akreditace. Jelikož UMPRUM dosud neobdržela vyjádření Národního akreditačního úřadu, rozhodlo vedení školy a KTDU výjimečně nevypsat přijímací řízení na akademický rok 2021/2022. Doufáme, že žádost bude vyřízena kladně a že informace o nové náplni a prodloužené délce studia programu budou moci být zveřejněny na podzim 2021. Prosíme všechny zájemce, aby sledovali aktuální informace na webu UMPRUM a těšíme se na uchazeče a uchazečky při přijímacím řízení na jaře 2022.