Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Historička umění, zabývá se dějinami středověkého umění, metodologií a historiografií oboru, muzeologií a státní/národní identitou. / Historian of art. Research in the history of medieval art, methodology and history of art history, museology and state/national identity.

*1958

Deset nejvýznamnějších odborných publikací / Ten most important scholarly publications

1.   Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380-1490. Academia: Praha 2015

2.   Milena Bartlová, Jindřich Vybíral a kol., Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Kat. výst. VŠUP: Praha 2015.

3.   Unsere "nationale" Kunst. Thorbecke: Ostfildern 2016; Naše, národní umění. Studie z dějin dějepisu umění středověku. Barrister a Principal: Brno 2009

4.   Iconography of Jan Hus. In: František Šmahel – Ota Pavlíček (eds.), A Companion to to Jan Hus. Brill: Leiden – Boston 2015, s. 325-341.

5.   Imago movens – moving image. In: G. Ulrich Großmann - Petra Krutisch (eds.), The Challenge of the Object / Die Herausforderung des Objekts, 33rd CIHA Congress. Nürnberg 2013. Vol. 1, s. 268-270.

6.   Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Argo: Praha 2012

7.    Art History in Czech and Slovak Republics: Institutional Frameworks, Topics and Loyalties. Art History and Visual Studies in Europe: a Handbook, ed. Matthew Rampley et. al., Brill: Leiden– Boston 2012, s. 305-31 

8.   "Neuentdeckung" der Iglauer Pieta + Einleitung. In Bartlová, Milena (ed.), Die Pieta aus Jihlava/Iglau und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhundert. Matice moravská: Brno 2007.

9.   Mistr Týnské kalvárie, český sochař doby husitské. Academia: Praha 2004

10.  Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Argo: Praha 2001 

Aktualizované seznamy odborné bibliografie/scholarly bibliography (zde) a publicistiky&popularizace/other publications (zde)

Profil academia.edu 

 

Curriculum vitae

Kvalifikace / Education and Career

1977 maturita na klasické větvi Akademického gymnázia v Praze / Classical High School in Prague

1980-1983 externí studium dějin umění na Karlově univerzitě / external study of art history at Charles'  Unviersity in Prague

Mgr+PhDr 1983 UK Praha 

CSc/PhD 1995 Ústav dějin umění AVČR

Habilitace - docentka / Habilitation - Assistant Professor 2001 FF Masarykovy univerzity Brno

Profesorka / Professor 2005 Masarykova univerzita  Brno

 

Zaměstnání /Employment

1978-1983 administrativní pracovnice Majetkoprávního oddělení/Centrální evidence sbírek Národní galerie v Praze / clerk at the Central Register of the National Gallery in Prague

1983-1991 kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze / curator at the Collection of Old Masters, National Gallery in Prague

1991-1992 odborná a vědecká pracovnice Ústavu dějin umění AVČR / researcher at the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences

1988-1991 a 1992-1996 mateřská dovolená / maternity leaves

1996-1997 kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze / curator at the Collection of Old Masters, National Gallery in Prague

1998-2005 odborná asistentka a docentka na katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK Praha / lecturer and Assistant Prof. at the Department of Education, Charles'  Unviersity in Prague

1998-2010 odborná asistentka, docentka a profesorka v Semináři dějin umění Filosofické fakulty MU Brno / lecturer, Assistant Prof. and Professor at the Department of Art History, Masaryk University in Brno

2010-2012 vědecká pracovnice Collegium Europaeum (výzkumná skupina Filosofického ústavu AVČR a Filosofické fakulty UK Praha) / researcher at Collegium Europaeum

2010-2011 profesorka na Akademii výtvarných umění Praha / Professor at the Academy of Art in Prague

2013-2015 profesorka, Evropské kulturní a duchovní dějiny - Historický modul, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy / Professor at the Faculty of Humanities, Charles'  Unviersity in Prague

od září 2011 profesorka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze / Professor at the Academy yof ARts, Design and Architecture in Prague

 

2008 Fellow, Wissentschaftkolleg/Institute of Advanced Study Berlin

2009/10 zastupující profesorka / Vertretendes Professor, Institut für Bild- und Kunstgeschichte, Humboldt University Berlin

 

Ocenění / Honors

2001 medaile rektora Masarykovy univerzity za knihu Poctivé obrazy / medal of the Rector of Masaryk University for the book Honest Images

2013 Cena F. X Šaldy za knihu Skutečná přítomnost / F. X. Šalda Prize for tje book Real Presence

 

 

 

 


Číst více...

tel. + 420 251 098 296
bartlova@vsup.cz