Setkání historiků umění zabývajících se rakouskou architekturou 19. a 20. století
Vytvořeno: 25. 4. 2022 od Katedra teorie a dějin umění

 

V pátek 22. 4. proběhlo na UMPRUM pracovní setkání historiků umění zabývajících se rakouskou architekturou 19. a 20. století (Forschungsnetzwerk Österr. Architektur im 19. und 20. Jahrhundert). Na setkání zaznělo několik odborných referátů. Richard Kurdiovski (Rakouská Akademie věd) hovořil o chystaném projektu věnovaném „neviditelným agentům“ moderní architektury ve střední Evropě, čímž jsou míněna ministerstva veřejných prací. Antje Senarclens de Grancy (TU Graz) představila svůj výzkum o budování uprchlických táborů v době První světové války, a to s důrazem na Čechy a Moravu. Projekt TU v Berlíně zabývající se pruskou a říšskou stavební správou v letech   1770-1933 přiblížil Christian Welzbacher. Z hostitelské instituce vystoupil Jindřich Vybíral s výkladem o projektu UMPRUM „Architektura a česká politika v 19. – 21. století“. V sobotu 23. 4. proběhla exkurze zaměřená na politickou architekturu 20. století v Praze.  Rakouští hosté věnovali také finanční obnos na provoz ukrajinské školky UMPRUM.