Strategie archivace umění nových médií - Vasulkakitchen, Brno
Vytvořeno: 10. 9. 2019 od Katedra teorie a dějin umění

Katedra teorie a dějin umění UMPRUM je spoluorganizátorem Mezinárodního kolokvia Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu. Akce se koná 22. - 23. 10. 2019 v Domě umění města Brna. S akcí je spojena výzva směřovaná k odborné veřejnosti, včetně studentů zajímajících se o nová média a umělecké instituce.

Ještě před 15 lety se zdálo, že elektronická, nebo nová média budou jen s obtížemi přijata zavedenými sbírkovými institucemi moderního a současného umění. Na přelomu tisíciletí se soukromí sběratelé i státní galerie o umělecká díla a o umělce pracující s elektronickými médii zajímali spiš zřídka či neochotně a vysokoškolské umělecké instituce přijímaly katedry nových médií s nedůvěrou. Dnes je umění nových médií, elektronické, respektive digitální umění významnou součástí většiny důležitých sbírek.

V případě, že máte zájem se přihlásit, nebo o přednést krátký příspěvejk, zašlete krátký abstrakt do 25. 9. 2019 na adresu: kolo@vasulkakitchen.org


Více informací o kolokviu: https://vasulkakitchen.org/en/international-colloquium.