Teritoria umění 2021
Vytvořeno: 8. 11. 2021 od Katedra teorie a dějin umění

Teritoria umění

12. - 13. 11. 2021
Divadlo Inspirace, Malostranské náměstí 13, Praha 1

Teritoria umění je odborná konference doktorandů uměleckých oborů, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s dalšími uměleckými vysokými školami. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.
Letošní konference se bude konat ve dnech 12. a 13. 11. 2021 v Divadle Inspirace a vystoupí na něm i doktorandka Katedry teorie a dějin umění Tereza Vernerová Volná.

Konference a její doprovodný program se letos koná v součinnosti s prodejní výstavou odborné literatury Book Me pořádanou NAMU ve dnech 11. – 13. 11 2021.
 
 
Program Konference Teritoria umění
Pátek 12. listopadu
10:00 - Otevření Divadla Inspirace, registrace účastníků, káva, čaj
10:55 - Zahájení konference
11:00 - 12:30 - 1. konferenční blok
Šárka Slezáková (FAMU) - Aktéři časosběrného filmu
Martina Drozd Smutná (AVU) – Jazyk nerovnosti
Lucie Abou (JAMU) - Problematika dalšího vzdělávání umělců a
pracovníků v oblasti umění a kulturních a kreativních průmyslů
Tereza Vernerová Volná (UMPRUM) - K insigniím českých
uměleckých vysokých škol
12:30 - 13:30 - Přestávka na oběd
13:30 - 15:00 - Centrum doktorských studií uvádí: Jiří Anger: Cinefilie ve věku algoritmů: Úvod do praktické teorie filmu a umění, následnou debatu moderuje Jindřiška Bláhová, vedoucí CDS
15:00 - 15:30 - Přestávka na kávu
15:30 - 17:00 - 2. konferenční blok
Marie Adamová (DAMU) - Divadlo a věda: Možnosti
vzájemného dialogu
Jakub Liška (FF MUNI) - K metadramaturgii: dramaturgie jako
sociální proces
Hana Strejčková (HAMU) - Elementární cesta neutrální masky ve
vztahu k Aristotelově kompozici dramatu
Silvestr Buček (VŠMU) - Ludonaratívna disonancia: Spor medzi
"incentive" a "directive" v ludonaratívnych hrách
17:00 - 17:30 - Přestávka na kávu
17:30 - 18:30 - Book Me uvádí: Ondřej Buddeus: Možnosti tzv. uměleckého výzkumu, následnou debatu moderuje Jan Heller
18:30 - Zakončení 1.dne se skleničkou vína
 
Sobota 13. listopadu
9:30 - Otevření divadla Inspirace, káva, čaj
10:00 - 11:30 - 3. konferenční blok
Lenka Veselá (FAVU) - Umělecký výzkum jako akademické
pomezí
Jana Kubíčková (FAMU) - Možnosti a limity využití kreativní
nonfikce v uměleckém výzkumu v režimech: výzkum umění,
výzkum pro umění a výzkum skrze umění
Marta Fišerová Cwiklinski (FAVU VUT) - Hledání Šlapanické víry
Radim Hanousek (JAMU) – Multimediální hudební projekt
postavený na nahrávkách konfiskovaných varhan v období
padesátých let a živé performance hudebníků
11:30 - 12:30 - Přestávka na oběd
12:30 - 13:30 - Arte Acta uvádí: Debata o uměleckém výzkumu - moderuje Veronika Klusáková, šéfredaktorka časopisu Arte Acta
13:30 - 14:00 - Přestávka na kávu
14:30 - 16:00 - Book Me uvádí: Procházka Terény performance s Eliškou Kubartovou a Káčou Olivovou: Představení připravované kolektivní monografie o performativitě a performanci
16:00 - Zakončení konference