Teritoria umění
Vytvořeno: 9. 5. 2016 od Katedra teorie a dějin umění

Teritoria umění 2016

Akademie múzických umění v Praze pořádá 3. ročník doktorandské konference českých uměleckých škol. Kromě studentů AMU přednesou své příspěvky doktorandi z UMPRUM, AVU a JAMU. K diskuzi nad jejich výzkumnými projekty srdečně zveme studenty všech stupňů studia i odbornou veřejnost. Konference se uskuteční ve středu 18. května v Galerii HAMU.
 
Doktorandská konference Teritoria umění si klade za cíl posílení diskuze napříč různými uměleckými obory a různými přístupy k výzkumu v oblasti umění. Na jejím třetím ročníku zazní příspěvky z oblasti filmových studií, historie fotografie, kunsthistorie, divadelní vědy či sociologie umění.
 
Podrobnější informace: http://teritoria.amu.cz/
 
Program:
9.00—9.30 - registrace, ranní káva

9.30- úvodní slovo prorektorky Daniely Jobert

1. BLOK
předsedající Filip Suchomel
9.45- Hana Knoppová (FAMU) - Historická fotografie jako specifický pramen poznání cesty kolem světa arcivévody Františka Ferdinanda d´Este
 
10.15-Ladislav Zikmund-Lender (UMPRUM) - Budoucí město práce
 
10.45- Jaroslav Kratochvíl (FAMU) - Hans Christoph Seebohm:Obraz sudetoněmeckého revanšisty v československém dokumentárním filmu
 
 
 
11.15—11.30 - přestávka s občerstvením
 
 
2. BLOK
předsedající Cyril Říha
11.30-Karolina Plicková (DAMU) - Temporalita v tvorbě Forced Entertainment(durational performances)
 
12.00-Ivo Kristián Kubák (DAMU) - Režie a chaos
 
12.30-David Havas (FAMU) - Význam Fan studies pro televizní produkci v období mediální konvergence
 
 
 
13.00—14.00-přestávka na oběd
 
 
3. BLOK
předsedající Pavlína Morganová
14.00-Anna Čumlivská (UMPRUM) - Japonský lak v současném Japonsku:tradiční řemeslo v současnosti
 
14.30-Vítězslav Větrovec (JAMU) - Obnova paměti vesnice a jejích lidových tradic prostřednictvím divadelních inscenací
 
15.00-Isabela Grosseová (AVU) - Gravitace umělecké kompetence. Neplánované splynutí umění a života: práce s uměleckou kompetencí tam, kde není obvyklá