Transformace
Vytvořeno: 9. 6. 2016 od Katedra teorie a dějin umění

Katedra Teorie dějin a umění UMPRUM připravila pod vedením Lady Hubatové Vackové týmový projekt Transformace, který se zabývá historií školy.

Naleznete ho na webu pod názvem Aspekty transformace 1985 - 2010: http://www.transformace-umprum.cz/index.html. Projekt zahrnuje rozhovory, zajímavé interpretační texty, které mapují aktivity (tehdejších) studentů i pedagogů, z nichž někteří na škole stále působí. Vše se točí kolem změn, které proběhly kolem Sametové revoluce a po ní. 

 

Autoři textů a rozhovorů: Anežka Bartlová, Anna Bujňáková, Klára Burianová, Tereza Hrušková, Lada Hubatová-Vacková, Václav Huml, Vojtěch Novák, Lukáš Pilka, Anna Pogranová, Martina Poliačková, Anna Remešová, Eva Skopalová, Alena Štěrbová, Ivana Vranková, Adam Vrbka, Martin Žemlička
Grafická podoba: Matyáš Bartoň, Jakub Hojgr