Transition – Design – Education
Vytvořeno: 26. 4. 2022 od Katedra teorie a dějin umění

Konference Transition – Design – Education

6. – 7. 5. 2021
prostor39, Řehořova 33/39, 130 00 Praha

Zveme na konferenci o designu a vzdělávání designerů pro budoucnost, kterou spoluorganizuje a na které také vystoupí Klára Peloušková, metodička a přednášející z Katedry designu a Katedry teorie a dějin umění UMPRUM.

Odborná konference se zaměří na aktuální otázky metodologie designu, které vyvěrají z potřeby reagovat na komplexní problémy antropocénní civilizace, ať už jde o klimatickou krizi, krizi západní demokracie, sociální nerovnosti nebo stárnutí a nárůst globální populace. V akademických kruzích, sociálním i ekologickém hnutí, ale i v kontextu designu dnes rezonuje myšlenka, že žijeme v době klíčové “tranzice”, kdy kolektivně rozhodujeme o budoucí podobě sociálního systému. Možné trajektorie strukturální změny zvažuje i tzv. transition design, myšlenkový rámec pro transformaci designové praxe směrem k vytváření dlouhodobých vizí a dílčích intervencí, které umožní přechod k životaschopnému a spravedlivému společenskému uspořádání. V rámci konference zazní příspěvky věnované hlavním teoretickým i metodologickým úběžníkům tohoto přístupu, jeho politickému a ekonomickému kontextu či jeho vztahu k jiným koncepcím designu pro udržitelnost nebo designu služeb a sociálních inovací. Prostor bude věnován rovněž výzvám, které transition design klade na vzdělávání budoucích profesionálních designérů*ek a také konkrétním příkladům, jak se diskurzy tranzice protínají s designovou praxí v českém prostředí. V návaznosti na odborné příspěvky zahraničních i českých hostůek proběhnou také workshopy pro studentyky designu i zájemce*kyně z řad veřejnosti. 

 

Další informace o programu, medailonky vystupujících i témata workshopů naleznete zde.