Úspěch Věry Laštovičkové v 1. bienále mladých autorů časopisu Umění/Art
Vytvořeno: 3. 7. 2015 od Katedra teorie a dějin umění

29. května 2015 byly vyhlášeny výsledky 1. bienále mladých autorů časopisu Umění/Art.
Soutěže se zúčastnilo jednadvacet začínajících badatelů se čtyřiadvaceti příspěvky, které
byly v letech 2013–2014 uveřejněny v impaktovaném časopise Umění/Art. Absolventka
doktorského studia na KTDU Věra Laštovičková získala čestné uznání za studii Architektur
als „versteinerte Musik“: Die theoretische Reflexion der Architektur in der deutschen
Romantik und bei Bernhard Grueber (Umění LII, 2014, s. 439–453)