VII. Sjezd historiků a historiček umění
Vytvořeno: 14. 9. 2021 od Katedra teorie a dějin umění

Rádi bychom Vás pozvali na VII. Sjezd historiků a historiček umění, který pořádá Uměleckohistorická společnost ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Termín konání: 23. – 25. 9. 2021
Místo konání: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 9 (areál Kampusu).Aktualizovaný program najdete v souboru ke stažení.

Účast na sjezdu je otevřená všem a není nutné se registrovat předem. Přihlásit se na exkurzi bude možné na místě, u vstupu do konferenčního sálu.

Další informace o možnostech ubytování, exkurzi, výstavách a aktualitách souvisejících se sjezdem budeme vkládat do facebookové události sjezdu: https://www.facebook.com/events/578569943296033/

a na web Uměleckohistorické společnosti: https://dejinyumeni.cz/2021/09/04/7-sjezd-historiku-a-historicek-umeni-program/

Protiepidemická opatření se budou řídit pravidly hostící instituce Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Bezinfekčnost bude možné prokázat následujícími způsoby:
–osoba dokončila očkování proti onemocnění covid-19 minimálně 14 dní před konáním sjezdu
–osoba prokáže negativní výsledek PCR textu (max. 7 dní před konáním sjezdu), nebo antigenního testu (max. 72 hodin před konáním sjezdu).
–osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


Těšíme se na hojnou účast a na brzké shledání v Ústí nad Labem!

V případě otázek se neváhejte obrátit na organizační výbor: sjezd-uhs@googlegroups.com

Informace k členství v UHS či k prodloužení platnosti členské legitimace naleznete na webových stránkách: https://dejinyumeni.cz/clenstvi/