Zapomník
Vytvořeno: 13. 1. 2017 od Katedra teorie a dějin umění

Na dalším dílu z cyklu veřejných debat v Galerii hlavního města Prahy na téma umění ve veřejném prostoru Umění pro Prahu / Praha pro umění tentokrát vystoupí o pedagožka UMPRUM prof. Milena Bartlová.

III. blok – Veřejný prostor v praxi
Co pro nás dnes znamená a co nám dnes nabízí veřejný prostor?
Jaké ideje jsou dnes aktuální, kdo a jakým způsobem na něm participuje?
Jak konkrétně a s jakými riziky do něj lze vstupovat?

Zapomník
aneb život uměleckého díla po jeho životě.
Dočasnost a zánik uměleckého díla

S Milenou Bartlovou, Petrem Aghou a Jakubem Bachtíkem Moderuje Petr Dub, umělec a předseda spolku Skutek


Jak dnes zacházet s pomníky, jejichž idea ztratila aktuálnost? Je možno nechat pomník či veřejné dílo prostě dožít (např. zarůst), nebo ho aktualizovat novým uměleckým vkladem či využitím? A lze aktualizovat „zapomenutá“ umělecká díla, jejichž obsah zastaral a nikomu už nic neříká? Je pro veřejného správce (např. městský úřad) přípustné podílet se na vzniku děl dočasných – z méně trvanlivých materiálů – s vědomím, že dříve či později zaniknou? Je možné definovat status díla, jež se nachází na pomezí mezi trvalou realizací a dočasným dílem? Jak bychom dnes měli hodnotit umělecké kvality komunistického a normalizačního umění? Odstranit, nahradit, nebo zachovat jako doklad doby? Je dnešní angažované umění ideologické? Zajímají umělce a společnost normalizací zprofanovaná témata (mír, láska, mateřství, dětství či věda) i dnes?

 

25. ledna 2017 v 18 hodin
Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál, Staroměstské náměstí 13, Praha 1
www.ghmp.cz

Vstup zdarma

Soubor ke stažení
Pozvánka
107 KB