11 studentů UMPRUM ve finále Diploma Selection 2016
Vytvořeno: 17. 10. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Již třetím rokem probíhá zároveň s přehlídkou Designblok soutěž Diploma Selection. Jde o soutěž evropských diplomových prací v oblasti designu a módy a je otevřena všem absolventům akademie či vysoké školy, kteří absolvují v daném roce. V letošním roce se do finále dostalo celkem 37 diplomových prací z 12 zemí.  Mezi 24 nominovanými v kategorii produktového designu je jich 10 z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a v oblasti módy obhájila místo ve finále jedna studentka.
Pro UMPRUM je to další velký úspěch.

 

 

 

Alžběta Dvořáková (Ateliér K.O.V.) - Tajemství prostoru

Práce se zaobírá tématem člověka, jeho osobním prostorem, který je znázorněn skrze předmět, konkrétněji šperk nebo schránku. Důraz je kladen na vlastnosti materiálu (plátkové zlato, stříbro, obecné kovy, dřevo, kůže), ale do velké míry je založen na emoční rovině – snaží se vizualizovat a zpřítomnit naše skrytá tajemství.

Více o diplomové práci, která také získala Marzee Graduate Prize: https://www.umprum.cz/web/cs/uzite-umeni/k-o-v-koncept-objekt-vyznam/alzbeta-dvorakova-ziskala-marzee-graduate-prize-3694

Magdaléna Vojteková (Ateliér K.O.V.)

Tématem mé diplomové práce bylo vytvořit objekty na tělo nebo hlavu inspirované svatebním závojem a nevěstou jako takovou. 

 

Tereza Rozálie Kladošová (Ateliér módní tvorby) - Projekt Priscilla

Projekt Priscilla je dámskou oděvní kolekcí, která se zabývá přenosem květiny do oděvu a materiálovým experimentem. V kontextu kolekce se květina uvolňuje, osvobozuje od textilie a vystupuje do prostoru. Modely působí jako samostatné útvary, které ale nadále splňují pro oděv základní požadavek, chránit. Tato primární funkce oděvu je rozvinuta volbou materiálu. Měkký molitan potažený třpytivou pleteninou poskytuje nositeli pocit bezpečí a evokuje tak příjemný interiér v nehostinném prostředí městských exteriérů. Oděv se tedy jako růže rozvíjí z příjemného pocitu jeho nositele do prostoru. Může být bezpečným interiérem a zároveň také výstředním exteriérem. Nositeli umožňuje být pozorován a také nebát se sám pozorovat.

Iva Kukurić (Ateliér keramiky a porcelánu) - Něco se v kuchyni děje, ale nevím, co se vaří

Říká se, že kuchyně je srdcem každé domácnosti. Není pouze místem, kde se vytváří jídlo, je epicentrem sociální interakce mezi rodinami a přáteli v našich domovech. Proto se hlavním cílem mého projektu stalo vytvoření sady kuchyňských nástrojů, které by se v domě staly malým prvkem poskytujícím pohled do jiného světa, do světa alternativního, kde věci nemusí být tak, jak jsou v tom našem. Funkce těchto nástrojů není zřejmá na první pohled a nástroje by měly už ivatele zpomalit, přimět ho pozorovat je, pocítit, vyzkoušet a objevit způsob, jak je použít. Svět, do kterého se pomyslně přenesou je světem, kde má každý dostatek času věnovat se malým všedním činnostem, vychutnávat si je a přistupovat k nim kreativně.

Roman Kvita (Ateliér produktového designu) - URNYY

Projekt URNYY se zabývá designem schránek na zpopelněné lidské ostatky. Nejedná se však pouze o produkt - urnu, ale o celou značku. Startovní kolekce se zabývá různými materiály a technologickými přístupy tak, aby nabídla množství variací, které vytváří ucelenou rodinu produktů. Výrobky konkurují běžně dostupné produkci střední cenové hladiny a měli by pozvednout estetický standard při zachování dostatečně pietního výrazu.

 Práce s různými materiály, barvami nádob a tvarovými řešeními poklopů nabízí velké množství variací. Dalším zásadním prvkem je zakomponování informace o zemřelém. Ta je přenesena na nádobu pomocí tradiční techniky broušení skla, konkrétně je potom text převeden do upravené Morseovy abecedy. Takto je možné sdělit základní info, ale i oblíbený text z knihy či báseň. Klient si tak může vybrat přesně tu urnu, která nejvíce vyhovuje jeho vkusu.

Lukáš Novák (Ateliér skla) - Fragille Collection

V rámci projektu diplomové práce jsem se zabýval možností rehabilitace a současné reinterpretace tvorby benátských broušených zrcadel. Ta zaujímají v rámci výroby zrcadel tradičně to nejvyšší postavení. Jejich složitou mnohovrstevnatost a zdobnost jsem se pokusil zjednodušit a inovovat. Cílem projektu bylo prozkoumat možnosti broušení skla pomocí CNC frézy, a tím posunout formální podobu tvarů. Kolekce je inspirovaná estetikou závodů NASCAR, ktere považuji za poslední opravdu nebezpečný sport.

Viktorie Prokopová (Ateliér designu interiéru a nábytku) Posilovna Sparta

Posilovna Sparta je navržená tak, aby svou estetikou i volbou materiálu vytvářela s interiérem harmonický celek a nestrhávala na sebe pozornost. Hlavním cílem pro mě bylo kultivovat oblast sportovního náčiní a povýšit je na módní doplňky. Zároveň jsem při navrhování vycházela z přirozených vlastností materiálů, které určují výsledný vzhled předmětů.

Anna Štěpánková (Ateliér produktového designu) - Personas

Personas je kolekce tří nábytkových solitérů navržených pro vstupní prostor domova. Ve své práci se zaměřuji na personifikaci a jedinečnost nábytkových kusů. Při zachování funkce pro mě bylo důležité dosažení takové formy, která v člověku vzbudí dojem silné osobnosti. Není důležité vždy na první pohled racionálně posoudit, díváme-li se na sochu nebo nábytek. Důležitá je rezonance, kterou v nás objekt vyvolává. Zvědavost, pobavení, hravost, absurdita a osvobození od racionálního přemýšlení jsou charakteristiky, které jsem chtěla těmto osobnostem vtisknout. Pro prostředí, které jako první a poslední spatřujeme, když opouštíme náš domov, jsem vytvořila objekty, které ve správném zasazení do prostředí vytvoří pocit radosti v naší předsíni.

Eduard Herrmann (Ateliér produktového designu) - lavička Satelite

Návrh parkové lavičky Satellite pro firmu MMcité. Lavička je tvořena opěrákem z pevnostního betonu ve tvaru oválného talíře, který nese dřevěný sedák. Přidanou hodnotou je pocit soukromí a úkrytu. Instalací dvou a více laviček do „ostrovů“ vzniká komunikační kanál, jelikož seskupení laviček a jejich tvar usměrňuje příchozí zvukové vlny a utlumuje hluk z okolí. Zároveň může stínit nebo naopak koncentrovat sluneční paprsky podle nasměrování.

Klára Chrudinová (Ateliér K.O.V. ) - Život věcí

Věci, jako předměty, jimiž se člověk neustále obklopuje, a s nimiž se každý den setkává, mají svou specifickou funkci. Působí na člověka a ovlivňují jeho vnímání. Často se stávají nositeli vzpomínek, spojují člověka s jeho nitrem. Tvoří most mezi hmotným a nehmotným světem. Odlišné kontexty proměňují význam věcí.

Ve své diplomové práci pohlížím na předměty každodenní potřeby, osobní věci, s nimiž se denně setkávám, jež denně používám. Na základě vnitřních významů, jimiž jsou pro mne naplněny, jsem vybrala 4: mobilní telefon, hrnek, nůž a zrcadlo, s nimiž dále pracuji. Proměňuji materiálovou podstatu věcí a pročišťuji jejich tvarovou podobu. 

 

Lukáš Houdek (Ateliér skla) - Rybolov

Diplomová práce zpracovává námět sportovního rybolovu a jeho hlavních artefaktů. Ústředním motivem je tvarosloví rybářského prutu. Ty jsou kombinovány se segmenty křišťálových lustrů, konkrétně tak s ověsy jako základními představiteli světelných objektů. Jedná se o syntézu rybářské udice a svítidla. Svým dílem zaznamenává okamžik vzrušení, který rybář prožívá na břehu vody při záběru. Vzrušující moment úspěchu a emocí. Pruty jsou vyrobeny z nerez oceli, která interpretuje vlastnosti reálného rybářského prutu.