19 000 roušek, ochranné štíty a další pomoc z UMPRUM
Vytvořeno: 6. 4. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

19 000 roušek, ochranné štíty a další pomoc z UMPRUM

 

Když nemůže probíhat klasická výuka, neznamená, že by se život na UMPRUM zastavil. Většina studentů věnovala svůj volný čas nezištné pomoci – šití roušek, výrobě ochranných štítů, pomoci nejpotřebnějším.

Prakticky okamžitě, co byla škola pro studenty uzavřena, všichni, kdo mohli, zasedli ke svým šicím strojům a pustili se do šití roušek. Do začátku dubna, stačili ušít téměř 19 000 kusů!* Do šití se zapojili především studenti ateliérů módy, kteří společně vytvářeli mikro manufaktury, které byly schopné vyprodukovat tisíce roušek. Výsledné obrovské číslo vzniklo i za přispění studentek a studentů dalších než jen módních ateliérů, do šití se zapojili i pedagogové a zaměstnanci školy.
Látkové roušky dobrovolníci distribuovali především do nemocnic, domovů pro seniory, na různá sběrná místa pro potřebné. Zásobili i různé úřady, obchody a samozřejmě svoje rodiny a okruh přátel. UMPRUM zajistila i dodání roušek pro své emeritní pedagogy a absolventy seniory.

Na konci března se ve školních dílnách pod vedením Haliny Haškovcové začaly vyrábět na 3D tiskárnách pomůcky pro šití roušek a ochranné štíty pro lékaře. Do dnešního dne jen štítů vyrobili na 250 a stačili je distribuovat například do Nemocnice na Františku, Kliniky Kateřinská, Nemocnice na Vinohradech, ARO Homolka, Vojenské nemocnice, nemocnic v Břeclavi, Hradci Králové, Strahově, Malvazinkách. Výroba a distribuce nových štítů pro muže a kratších pro ženy nadále pokračuje.

Pomoc potřebným se nesoustředí jen na samotnou výrobu. Řada z těch, kteří v anketě odpovídali, pomáhá nejrůznějšími možnými způsoby – připravují informační grafiku, roznášejí letáky, rozváží látky, distribuují hotové roušky a velká část z nich z nich zajišťuje nákupy pro seniory a další potřebné. Studenti UMPRUM stojí také za vznikem iniciativy #umenipomaha (https://www.umenipomaha.org/ ), jež se snaží sdružovat dobrovolníky z řad umělců, kteří se společně podílí na šití roušek, jejich distribuci a dalších nápomocných aktivitách. Spolupracovníky tohoto sdružení jsou například jedni z prvních iniciátorů výroby látkových roušek Městská část Praha 7, Textile Mountain nebo Overall Office.

Myslím, že je velká devíza být součástí komunity kolem UMPRUM. Díky tomu mezi sebou můžeme sdílet materiál, pomůcky, ale i návody na šití. Je skvělé vidět, jak se v takové tíživé situaci dokážeme semknout a pomáhat si navzájem, a to nejen my, ale platí to i napříč celou republikou. A jak vidíme, je to vlastně celkem ojedinělý jev v rámci světa. Nejen všem zdravotníkům, ale také všem dobrovolníkům patří veliký dík“, vzkazuje studentka Ateliéru módní tvorby Sára Sedláková.

S velkou radostí a s pohnutím přijímám zprávy, že se studenti, absolventi i pracovníci UMPRUM účastní různých dobrovolnických aktivit, především šití roušek, výroby štítů, ale například také péče o seniory. I když škola neposkytuje žádné zvláštní zázemí pro vývoj a výrobu ochranných pomůcek, všichni dělají, co je v jejich silách. Jsem hrdý na všechny, kterých se to týká, a moc jim děkuji.“, říká k aktivitám UMPRUM její rektor Jindřich Vybíral.

 

*Výsledky byly získány na základě bleskového průzkumu – ankety rozeslané mezi cca 700 studentů, pedagogů a zaměstnanců školy. Na anketu odpovědělo na 60 dotázaných. Většina z nich v šití a další pomoci stále pokračuje.