Adaptace na budoucnost
Vytvořeno: 2. 11. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

ADAPTACE NA BUDOUCNOST
Výstava a performance studentů Katedry volného umění UMPRUM v Lublani (Slovinsko)

5. listopadu - 1. prosince 2019

 

5. listopadu od 17 hodin – performance v různých lokalitách Lublaně

8. listopadu od 18 hodin – zahájení výstavy Adaptace na budoucnost v Galerii FOTOPUB, Tivolska cesta 44, Lublaň

 

Jak se naše společnost vyrovnává s měnícími se podmínkami života na Zemi, environmentálními, technologickými a politickými? Jak stav neustálé změny ovlivňuje naše binární, lineární a laboratorní chápání světa? Práce studentů a čerstvých absolventů Katedry volného umění UMPRUM prostřednictvím výstavy a série performancí Adaptace na budoucnost sledují tento tekutý terén a zamýšlejí se nad tím, jak umění a umělci mohou ovlivnit procesy, které ohrožují kvalitu života nejen lidí, ale také dalších organismů.

 „Lidstvo radikálně proměnilo v podstatě všechno na této planetě a umělci se nyní musí ptát: co se děje s naší důvěrou v materiální svět tak, jak jej známe? A jak vnímat a řešit vztah této „dané“ materiality k materialitě dat a informací. Nový tlak na materiální stránku uměleckého díla opakovaně a naléhavě nutí umělce zvažovat jejich formální rozhodnutí ve vztahu k oteplující se Zemi, etice výroby, dopravy a politické zodpovědnosti“, nastiňují problematiku současného umění ve vztahu k vývoji klimatické situace kurátorky Edith Jeřábková a Aleksandra Vajd, které zároveň působí jako vedoucí ateliérů Sochařství a Fotografie I.

Adaptace na budoucnost se zamýšlí nad tím, jak si současná generace vytváří víru v budoucnost, která je vědecky zpochybňována. Jak si vytvořit víru v relevanci umění, které je svou materiální podmínkou součástí lidské tvořivosti, jež je z kulturního hlediska úžasná, ale zároveň přivedla tuto planetu do současného stavu očekávaného kolapsu. Všímá si, jak malé státy jako je Česká republika a Slovinsko chápou svou zodpovědnost za materiální statky, se kterými disponují. Navádí k cestám, jak na lokální úrovni reflektovat dopady antropocénu na oblast humánní i nehumánní.

Vybrané práce, jež jsou součástí výstavy, zpochybňují koncepce nadřazené humanity, duálního uspořádání věcí, lineárního času, materiálové čistoty, originality, metrického systému a tržního chápání objektů a věcí. Připomínají, že realita není absolutní, ale je to to jediné, na čem jsme se společně dohodli jako globální společnost.

Výstavu Adaptace na budoucnost budou diváci moci navštívit od pátku 8. 11. v galerii FOTOPUB. V rámci vernisáže proběhnou i různá performativní vystoupení a křest 12. čísla časopisu ŠUM pod názvem Threshold Ecologies, které vychází v rámci projektu Adaptace na budoucnost. Ještě před otevřením výstavy se v úterý 5. 11. na několika místech Lublaně chystá několik akcí – performance dua Stony Tellers, koncert ((SCARYPOOL)) a společná večeře, která propojí různé umělecké scény a komunity.

 

Vystavující: Anna-Marie Berdychová, Klára Čermáková, Viktor Dedek, Lenka Glisníková, Linda Hauerová, Vít Jebavý, Filip Kopecký, Denisa Langrová, Stony Tellers, Vojtěch Novák, Olbram Pavlíček, David Střeleček, Adam Vít
Kurátorky výstavy a architektonické zpracování: Edith Jeřábková a Aleksandra Vajd
Grafické zpracování: Vít Jebavý
Fotografie: Lenka Glisníková
Produkce: Michaela Kaplánková
Spolupráce: Dušan Smodej, Anetta Mona Chisa, Linda Hauerová

Partneři výstavy: ŠUM MAGAZINE, FOTOPUB, OSMO/ZA, ŠVICARIJA, MGLC

 

 

Program:

Úterý 5. 11. 2019

17:00 hodin, Tivoli City Park, v blízkosti skleníku
HOW TO TELL GLOBALIZATION FAIRY TALES, performance dua STONY TELLERS

18:30 hodin, OSMO/ZA, Slovenska cesta 54, Lublaň
ZVUKOVÁ INSTALACE VIKTORA DEDEKA

20:00, ŠVICARIJA, Pod Turnom 4, Lublaň
SPOLEČNÁ VEČEŘE S HOSTY, KONCERT DUA ((SCARYPOOL))

 

Pátek 8. 11. 2019

18:00 hodin, FOTOPUB, Tivolska cesta 44, Lublaň
- vernisáž výstavy ADAPTACE NA BUDOUCNOST
- performance dua STONY TELLERS HOW TO TELL GLOBALIZATION FAIRY TALES
- performativní čtení v rámci křtu 12. čísla časopisu ŠUM, který vychází ve spolupráci s projektem Adaptace na budoucnost