Antonis Pittas: merged in a cycle
Vytvořeno: 7. 6. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Antonis Pittas: merged in a cycle

 

9. 6.  v 16:00

UMPRUM
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
posluchárna 115

 

Výchozím bodem, případně finální pointou prezentace Antonise Pittase na UMPRUM je jeho intervence v prostoru Nadace a Centra současného umění v Praze nesoucí název merged in cycle. Skrze její ideový rámec představí Pittas analýzu svých dlouhodobých zájmů v paměti soukromého i veřejného prostoru, snahy o uchopení okamžiku destrukce, rekonstrukce a rekonfigurace elementů tvořících identitu specifických skupin lidí pojených vazbami národnosti nebo přináležitosti ke konkrétnímu geografickému prostoru. Jeho pojetí zájmu o historicky ukotvené strategie konstruování veřejné paměti a jejich současných forem bude kriticky diskutováno s publikem a skrze dialog s kurátorem Jenem Kratochvilem.

 

Antonis Pittas, narozený v řeckých Athénách, žije a pracuje v Amsterdamu. Tvoří převážně prostorově citlivé instalace s referencemi k architektuře, dějinám umění, performativním aspektům instalace a sociální dynamice. Z jeho nedávných výstav můžeme jmenovat následující: hold on, solová výstava v Stedelijk Museum Bureau v Amsterdamu, 2016; The Shock of Victory, Centre for Contemporary Arts, Glasgow, 2015; Between the Pessimism of the Intellect and the Optimism of the Will, 5th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, 2015; montage, solová výstava v Annet Gelink Gallery, Amsterdam, 2014; Performing Silence, solová výstava v De Nederlandsche Bank, Amsterdam, 2013; AGORA, 4th Athens Biennale, 2013; Once upon a time… The Collection Now, Van Abbemuseum, Eindhoven, 2013; Retroactive,solová výstava v Hessel Museum of Art & CCS Galleries Bard College, NY, 2011/2012; Landart, solová výstava v Benaki Museum, Athens, 2012; untitled (this is a historic opportunity for us), solová výstava v Van Abbemuseum, Eindhoven, 2010.

 

http://antonispittas.info/

http://www.fcca.cz/en/

Podrobnější informace