Artsemestr & Diplomky a bakalářky
Vytvořeno: 11. 6. 2022 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

ARTSEMESTR 2022 LÉTO 

KUPÉ

Vytvořeno: 11. 6. 2022
Vytvořeno: 11. 6. 2022

ARTSEMESTR léto 2022 + DIPLOMKY A BAKALÁŘKY 2022

 

Slavnostní zahájení výstav: čtvrtek 9. 6. 2022 od 19 hodin
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1

Afterparty:
čtvrtek 9. 6. 2022 od 22 hodin
Altenburg 1964, Partyzánská 18/23, Praha 7

 
ARTSEMESTR léto 2022
10. 6. – 17. 6. 2022
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1


DIPLOMKY A BAKALÁŘKY 2022

6. 6. – 28. 6. 2022
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1

Otevřeno PO-SO 10-18 hodin

MUZEJNÍ NOC - sobota 11. 6. 2022 - obě výstavy otevřeny 10-20 hodin!

Výjimečně bude otevřeno i v neděli 12. 6. 2022.

 

Výstava doslova na místě činu. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze mimořádně zaplní obě své budovy pracemi svých studentek a studentů - semestrálními, klauzurními i diplomovými a bakalářskými. Akce bude probíhat nejen v ateliérech na nám. Jana Palacha, ale i po celé budově nového Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici.

Konec akademického roku UMPRUM nerozlučně uzavírají dvě stěžejní výstavy Artsemestr a Diplomky a bakalářky. Jsou pravidelným dokladem toho, jak se studentky a studenti UMPRUM vyvíjejí a posouvají dál. Pravidelně zde obhajují svůj talent a nově získané dovednosti, prezentují, co jim studium dalo a jak je posunulo dál.

Přehlídka klauzurních a semestrálních prací Artsemestr se již tradičně představí na domovské půdě ateliérů v hlavní budově. Novinkou je umístění výstavy Diplomky a bakalářky do Technologického centra UMPRUM.
„Nové technologické centrum UMPRUM primárně poskytuje dílenské zázemí. Architekti ale počítali i s kulturním a společenským přesahem. Po menších prezentacích umístěných v přízemí, jsme měli jedinečnou možnost využít společné prostory jako jednu velkou galerii. Návštěvníci zde tak budou mít možnost nejen vidět práce našich diplomantek a diplomantů, ale i přes prosklené příčky nahlédnout do míst, kde jejich práce vznikaly“, říká k nové koncepci prezentace výstavy Diplomky a bakalářky rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

Obě akce opět nabídnou nepřeberné množství prací z oborů architektury, designu, volného a užitého umění nebo grafického designu. Projekty ve velké míře reflektují aktuální dění, společenskou a ekologickou situaci a její potřeby. Samotná zadání reagují také na pochopení principů tvorby v praxi, a tím napomáhají k lepšímu uplatnění v profesním životě.

Návštěvníci budou mít v průběhu června možnost se nejen seznámit s nejnovějšími pracemi posluchačů UMPRUM, ale i nasát tvůrčí atmosféru obou budov školy.
 

Produkce: Šárka Váňová, Irena Tesarčíková
Grafika: Jaroslava Straková a Jan Stuchlík
Fotografie: Jakub Demartini (Diplomky a bakalářky), Markéta Slaná a Ondřej Kubeš (Artsemestr)

 

Doprovodný program vernisáže

Your memory is full or there is no empty space (performance)
9. 6. 2022 od 20 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 3. patro, Ateliér hostujícího umělce
"The three sisters memorial, which has stood on the border of Ukraine, Belarus and russia symbolizing friendship of the three nations will be REMOVED."

 
The unvoiced territories in between grandmothers and AI (performance)
9. 6. 2022 od 20 hodin, Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1, přízemí, místnost č. 107
Aliaksandra Yakubouskaya, Ateliér volného umění I

 

ARTSEMESTR LÉTO 2022 - Ateliéry a témata

Ateliér architektury I: Vzdělání – základní škola – Praha 3 – Habrová // klauzura: vzdělání – prezentace model / situace
Ateliér architektury II: EXPERIMENTAL PEDAGOGIES / definování a vyjádření k tomu, co architektonická disciplína může přinést pro současný svět a redefinování vzdělání architektů // klauzura: PROJECTIVE ARCHEOLOGY / prostředky architektonické prezentace a komunikace
Ateliér architektury III: Post-carbon. Architektura a materialita v době environmentální krize – zkoumání alternativních postupů práce s tradičními i neobvyklými stavebními materiály. // klauzura: Post-carbon. Architektura a materialita – aplikace nových poznatků o materiálech k návrhu bydlení.
Ateliér architektury IV: Instituce odkazu (Havel, Jirous, Škvorecký) // klauzura: individuální detailnější úkoly v rámci tématu semestru
Ateliér průmyslového designu: 1. roč.: projekt expresivní design na téma emoce – clay objekty pokora X vznešenost / 2. roč. spolupráce s 5. ročníkem: mechanismus / 3. roč. vlastní volné téma ve spolupráci s 5. roč.: DIY světlo do galerie, 3D tiskárna pro malé děti, high-end reprosoustava // klauzura: 1. roč.: design language firmy – návrh ručního tyčového mixéru / 2.-5. roč.: design smetáčku a lopatky
Ateliér designu nábytku a interiéru: 1. úkol – LOUSKÁČEK meziateliérová spolupráce Katedry designu – návrh ceny pro reklamní agentury Louskáček / 2. úkol – ALTÁN – site-specific altán do zadaného místa / univerzální altán pro společnost mmcité / 3. úkol – SOLNIČKA – návrh solničky pro podporu organizace podporující pacienty s cystickou fibrózou / 4. úkol – USSPA – návrh vakuované dlaždice // klauzura: výroba architektonického modelu altánu a podrobná dokumentace
Ateliér produktového designu: Krásná práce – nový pohled na stará řemesla // klauzura: navazuje na semestrální zadání
Ateliér volného umění I (Sochařství): MĚSTO A EKOLOGIE – ekologické problémy města // klauzura: volné téma
Ateliér volného umění II (Malba): volné téma
Ateliér volného umění III (Intermédia): volné téma
Ateliér volného umění IV (Fotografie): skupinová výstava Plaza Protocol // klauzura: volné téma, participující na výstavě Plaza Protocol
Ateliér s hostujícím umělcem: Procesuální polévka – kritický pohled na proces vyrábění umění, strategie odstupu a změny úhlu pohledu na vlastní praxi, udržitelnost životního způsobu umělce
Ateliér skla: Prožitek a styl – inspirace myšlenkami a tvorbou prof. Vladimíra Kopeckého // klauzura: navazuje na semestrální zadání
Ateliér keramiky a porcelánu: trofej pro FAMUFEST, vývoj glazur // klauzura: Příběh – reakce na vybraný předmět z depozitáře expozice keramiky a porcelánu Uměleckoprůmyslového muzea v Brně – výstup volná práce i design
Ateliér K.O.V.: Kuchyně a stolování – originální funkční produkt nebo umělecký doplněk do kuchyně či na jídelní stůl. Ve spolupráci s firmou Fleysen // klauzura: dokončení produktu a jeho prezentace
Ateliér módní tvorby: Minority “PŘITAŽLIVOST MENŠINOU, KULTURNÍ APROPRIACE” // klauzura: MINORITY “ALTERNATIVA VS. MAINSTREAM”
Ateliér designu oděvu a obuvi: VIVE LA FRANCE - téma Francie, inspirace francouzskou historií, kulturou, uměním a osobnostmi. Důraz je kladen na důkladné rešerše vybraných inspirací a kvalitní řemeslné zpracování s odkazem na zpracování ve smyslu haute couture, tedy v realizační rovině důkladné řemeslo s velkým podílem ruční práce.
Ateliér textilního designu: Jablko a jeho stín - dialog s historií textilního průmyslu na UMPRUM
Ateliér Ilustrace a grafiky: Tisk z výšky – 1. workshop dřevorytu s G. Jolowitz / 2.  workshop velkoformátového dřevořezu s T. Klepochem a J. Bachoríkem / 3. kreslení portrétů literátů a jejich následné převedení do techniky linorytu // klauzura: ilustrace k dílům portrétovaných literátů s využitím barevného tisku z výšky
Ateliér tvorby písma a typografie: Limit – soubor návrhů textových písem pro časopis Živel // klauzura: vytvoření knihy do ateliérové knihovny
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace: Dream project – volné zadání na svůj libovolný projekt. // klauzura: Xerox Zine – komplexní úkol zaměřený na práci s formátem, listování publikací, materiál, čtení, vizuální vrstvy publikace, vztah obrazu a textu, vztah titulků a sazby, členění publikace atd.
Ateliér animace a filmu: Kupé – natáčení na filmovou surovinu 16mm na starém nádraží v Křímově // klauzura: ozvučení a finální postprodukce semestrálního projektu 16mm
Ateliér grafického designu a nových médií: individuální projekty (každý student si volí vlastní téma, které v semestru zpracovává) // klauzura: prezentace semestrálního tématu ve formě dvouminutového videa
Ateliér fotografie II: City Guide – město novými podobami dokumentární fotografie. Zaznamenání charakteru a časoprostoru vybraného místa. Podúkol „Život v jedné ulici“ – dokumentace jedné čtvrti // klauzura: Zážitek/Prožitek - V rámci provázanosti se semestralním úkolem “City guide”. Sledování rozdílů mezi skutečným, vědomým prožíváním stavů a pouhou pasivní spotřebou emocí.
Ateliér designu a digitálních technologií: vizitka za pomocí AR – rešerše, různá využití, odprezentování / účast na opencallu Soutok a LudumDare (48. hodinový videoherní jam) // klauzur: pozměněná perspektiva pomocí AR nebo VR technologií – ucelená výstava využívající virtuální a rozšířené reality z jednotlivých autorských výstupů na témata probíraná během semestru.

PRESS KIT
fotografie výstav a další materiály si můžete stáhnout zde: https://drive.google.com/drive/folders/1R47_OZsPPfB2vSfnM5h1FN85StxojxDk?usp=sharing

ARTSEMESTR léto 2022 (foto: Markéta Slaná)

Diplomky a bakalářky 2022 (foto: Jakub Demartini)