ARTSEMESTR jinak
Vytvořeno: 15. 9. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Artsemestr jinak - Výstava 

Místa hraničních přechodů

Vytvořeno: 15. 9. 2020
Artsemestr jinak - Klauzurní a semestrální práce LS 19/20 

Hymna a Vlajka

Vytvořeno: 15. 9. 2020
Artsemestr jinak - Klauzurní a semestrální práce LS 19/20 

Individuální téma reagující na stav kolem pandemie koronaviru

Vytvořeno: 15. 9. 2020
Artsemestr jinak - Výstava 

Hroší kůže / Klauzurní práce LS19/20

Vytvořeno: 15. 9. 2020
Vytvořeno: 15. 9. 2020
Artsemestr jinak - Výstava 

Klauzury F2 v Pražské tržnici

Vytvořeno: 15. 9. 2020
Artsemestr jinak - On-line prezentace 

Bestiary

Vytvořeno: 15. 9. 2020
Artsemestr jinak - Výstava 

DISCLIMATIC TERRITORY

Vytvořeno: 15. 9. 2020

Artsemestr jinak

Klauzurní a semestrální práce studentů UMPRUM budou tentokrát představeny na webu a sociálních sítích UMPRUM

 

Jarní bezpečnostní protikoronavirová opatření se nevyhnula ani Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Sice probíhala distanční výuka, ale byly uzavřeny všechny dílny a zadání klauzurních prací se odložilo až na léto. Z toho důvodu byly obhajoby prací přesunuty až na září. Poprvé od svého fungování nebude výstava Artsemestr otevřená veřejnosti.

 I když se na první pohled mohlo zdát, že se ve škole život zastavil, nebylo tomu tak. Nemluvíme o tom, že se studenti UMPRUM už na začátku března aktivně zapojili do pomoci potřebným, a to nejen prostřednictvím šití roušek a výroby ochranných štítů.
Prakticky bez přerušení probíhala standardní výuka a práce na zadaných semestrálních úkolech. Nejvíce úskalí v tomto případě musely řešit ateliéry závislé na zázemí dílen nebo výrobních provozech. Některé projekty, které vznikaly za spolupráce firem, musely být také odloženy.

 „Vše probíhalo v hodně nestandardních podmínkách, které pro nás, jako pro všechny ostatní, byly novinkou. Výstavu Artsemestru se nám z mnoha různých důvodů tak, jak jsou všichni zvyklí, nepodařilo uspořádat. Vynahradit se to však pokusíme externími výstavami a především prezentací prací z obhajob na webu a sociálních sítích UMPRUM“, říká k letošnímu Artsemestru, který se nekoná prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci Radek Sidun.

 I za natolik ztížených podmínek vznikla řada pozoruhodných projektů a prací. Novinkou a zároveň výzvou, kterou nejeden ateliér využil k propagaci svých projektů, byl virtuální svět sociálních sítí. Ateliér průmyslového designu otevřel v rámci projektu „Karanténa“ svou výuku veřejnosti prostřednictvím Instagramu. Sledující tak měli možnost sledovat zadávání témat, vývoj tvorby prací a ateliérovou výuku. Do prostředí sociálních sítí se přesunul i Ateliér sochařství, který zde průběžně vyvěšoval práce na téma „Z domu ven. Jak žít život v karanténě, aby byl život?“ nebo spustil vysílání „Radio Doma“ a nově projekt „Bestiary“.
Tématem života v karanténě se věnoval i Ateliér fotografie II, kde dostali studenti za úkol zdokumentovat svůj osobní příběh s děním kolem šíření koronaviru. Zachycením individuálních osobních témat v době karantény se věnoval i Ateliér grafického designu a nových médií. Na absenci školních dílen reagovali mnozí studenti návratem k původním zdrojům a řemeslným tradicím. Asi nejlepším příkladem je projekt Ateliéru keramiky a porcelánu, kde studenti znovuobjevovali zdroje jílů a keramických hlín v místech svého bydliště. Nepřímo situace zasáhla i Ateliér architektury IV, jehož v době Schengenského prostoru neaktuální téma hraničních přechodů získalo vzhledem k bezpečnostním opatřením zcela nový rozměr.

 Z větších projektů, které plynule pokračovaly, můžeme ještě zmínit téma pletenin, které nezávisle na sobě řešily Ateliér designu oděvu a obuvi a Ateliér módní tvorby, nebo téma Ateliéru textilní tvorby „Textil pro metro“, kdy studenti navrhovali nové potahy pro soupravy metra z žakárských tkanin.

 I když tentokrát výstava Artsemestru nebude zpřístupněna veřejnosti, bude řada projektů k vidění na samostatných výstavách. Projekt Ateliéru fotografie II bude představen na samostatné výstavě v hale č. 35 Pražské tržnice, Disclimatic Territory Ateliéru architektury II, který se soustředil na oblast Ralska, bude k vidění v galerii Norma Space. Výsledky klauzurních a semestrálních prací Ateliéru keramiky a porcelánu,  Ateliéru K.O.V. a Ateliéru architektury III se budou veřejnosti prezentovat v rámci přehlídky Designblok 2020.
Zároveň práce vystavené během obhajob budou zdokumentovány a prezentovány na webu a sociálních sítích UMPRUM.

 

Ateliéry a témata

 

Ateliér architektury I – Beton - prověřování materiálu, který se standardně používá pro nosné konstrukce. Zpracování z různých hledisek - estetické, nosné a jeho limity. Experimenty a zkoumání.
Ateliér architektury II – Disclimatic Territory - území Ralska
Ateliér architektury III – Fields and Landscapes, instalace Ateliéru architektury III, reaguje na současné krize – environmentální a technologické - a spekuluje o jejich možném vývoji.
Ateliér architektury IV –  Místa hraničních přechodů
Ateliér průmyslového designu – Karanténa (2. – 5. ročník), Emoce (1. ročník) // klauzurní práce – Robot (2. – 5. ročník), Design Language (1. ročník)
Ateliér designu nábytku a interiéru – Karlovarský vřídlovec / Aragonit – využití minerálu v interiérovém designu (1. – 4. ročník), Židle z ocelového drátu o délce 15 metrů (5. ročník)
Ateliér produktového designu – Sklo pro Nachtmann – finalizace projektu; Popelník pro Prahu; skupinové úkoly na téma Veřejný prostor - Tepelné ostrovy (přehřívání metropolí) / Veřejná pítka a WC / Ochranné bariéry
Ateliér sochařství – Teorie Monster, on-line projekt Bestiary, který vznikl ve spolupráci s BCAA system
Ateliér malby – individuální téma
Ateliér intermediální konfrontace – volné zadání
Ateliér fotografie I – Shanzai a debaty o pojmech originálu versus kopie, statické formy versus proměnlivé a další
Ateliér skla – Labyrint světa a ráj srdce; Úcta ke sklu, úcta k materiálu; návrh okna do smuteční síně v Milovicích // klauzury – zkoumání nejzákladnějších vlastností skla a nejpřirozenějších přístupů zpracování
Ateliér keramiky a porcelánu – Labyrint světa a ráj srdce; zkoumání lokálních keramických materiálů a mapování jejich výskytu
Ateliér K.O.V. – Labyrint světa a ráj srdce, téma pojato s ohledem na udržitelnost, recyklaci a nadčasovost // klauzurní práce – Zrození – studium zvolených přírodnin
Ateliér módní tvorby – Pletáž – Pohodlí je nový luxus s přihlédnutím na nositelnost a funkčnost
Ateliér designu oděvu a obuvi – Pleteniny – TEXTile Manifestoes, rozpracování projektu ze zimního semestru 2019/2020
Ateliér textilní tvorby – návrhy tkaných potahů z žakárové tkaniny pro pražské metro, spolupráce s Dopravním podnikem Hl. m. Prahy; vize dopravy budoucnosti // klauzurní práce – Textil v neobvyklých souvislostech
Ateliér Ilustrace a grafiky – dokončení a tisk ateliérového magazínu Expert; naučná dětská tabule
Ateliér tvorby písma a typografie – vizuální identita UMPRUM – rozšíření a aplikace stávající vizuální identity do dalších materiálů a míst //klauzurní práce: navrhni vlajku a hymnu ateliéru včetně hudby, textu a klipu
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – téma Vlastními silami nafilmovat 7 minutový film na téma Paradigma, 10 filmů různé délky, v nichž se často řeší koronavir,; plakáty ve spolupráci s Ateliérem fotografie II // klauzurní práce – motion poster do délky 7 s – intro pro film
Ateliér filmové a televizní grafiky – příprava a realizace scénářů, které vznikly v zimním semestru 2019/2020 ve spolupráci s Katedrou scénáristiky FAMU
Ateliér grafický design a nová média – individuální osobní témata reflektující výjimečný stav během pandemie koronaviru // klauzurní práce – prezentace individuálních projektů formou pohyblivého spotu
Ateliér fotografie II – fotografický dokumentární projekt na téma „Dokumentace osobního příběhu s děním kolem šíření koronaviru“ // klauzurní práce – projekt, který bude prospěšný některé organizaci v neziskovém sektoru
Ateliér s hostujícím umělcem – Counterfactuals (Alternativní scénáře) - vedoucí Tyler Coburn

 

Přehled výstav, kde bude možné vidět vybrané semestrální a klauzurní projekty

 

Ateliér F2 Umprum v Pražské tržnici 
9. 9. do 12. 9. 2020
Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306, Praha 7 – Holešovice, Hala č. 35
Výstava klauzurních a semestrálních prací Ateliéru fotografie II na téma „Dokumentace osobního příběhu s děním kolem šíření koronaviru“ a představení fotografických projektů, které budou prospěšné pro neziskové organizace

 

DISCLIMATIC TERRITORY
 9.- 16. 9. 2020
norma space, Podskalská 31, Praha 2
Výstava Disclimatic Territory volně navazuje na semestrální projekty Ateliéru architektury II, které se zabývaly tématem RALSKO.

 

Místa hraničních přechodů
24. 9. - 9. 10. 2020
Studio Alta, Zapadní křídlo Invalidovny, Sokolovská 136/24, Praha 8-Karlín
Ateliér architektury IV seznámí veřejnost se svými projekty letního semestru 19/20 na téma hranic a míst hraničních přechodů ve Studiu Alta.

 

Fields and Landscapes
7. – 11. 10. 2020
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5
Fields and Landscapes, instalace Ateliéru architektury III, reaguje na současné krize – environmentální a technologické - a spekuluje o jejich možném vývoji.

 
Zrození
7. – 11. 10. 2020
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5
Ateliér K.O.V. představuje své klauzurní práce na téma “ZROZENÍ„ - Inspirace přírodou. Prezentuje zaznamenaný proces studia zvolených přírodnin je zrealizovaný v bronzu nebo ve stříbře, metodou odlévání do ztracené voskové formy. 

 

Ateliér keramiky a porcelánu
7. – 11. 10. 2020
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5
Vystavené projekty studentů Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM začaly vznikat v době uzavření vysokých škol. Studenti se v této situaci museli vyrovnat s absencí školních dílen a využít lokální zdroje materiálů. Vyrazili do krajiny prozkoumávat opuštěné lomy i menší lokální zdroje hlín a jílů.