ARTSEMESTR léto 2016
Vytvořeno: 6. 6. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

ARTSEMESTR
léto 2016

Vernisáž: středa 8. 6. 2016 od 19 h
Potrvá do: 13. 6. 2016
Celá budova UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: denně 10 – 18 h, vstup zdarma

 

Co je Artsemestr?
Artsemestr je pravidelně pořádaná výstava semestrálních a klauzurních prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Koná se dvakrát do roka u příležitosti ukončení zimního a letního semestru. Po dobu Artsemestru se budova školy stává jednou velkou galerií, kde výsledky své práce za posledního půl roku představují všichni studenti. Návštěvníkům výstavy se tak naskýtá nepřeberně pestrá přehlídka prací, ale zároveň přístupů k řešení úkolů, práce s materiálem, vybraných technologií a tvůrčí invence.

 

Co jsou klauzurní práce?
Klauzurní práce jsou poslední zkouškou uzavírající akademický rok, prověřují schopnosti a dovednosti studentů poradit si se zadanými tématy. Jedná se i o zkoušku jejich samostatnosti v přípravě a realizaci, jelikož probíhají bez konzultací vedoucích pedagogů a asistentů. Studenti nakonec musí své práce obhájit před komisí složenou z pedagogů školy a pozvaných odborníků z praxe.

 

Kdy Artsemestr vznikl v podobě, jak ho známe?
Klauzurní a semestrální práce nebyly původně veřejnosti přístupné. Sice byly ve škole prezentovány v ateliérech jako nyní, ale byly přístupné pouze studentům, pedagogům a hodnotící komisi. O změnu se zasloužil v roce 2004 tehdejší rektor prof. ak. arch. Jiří Pelcl, který tuto jedinečnou přehlídku v unikátních prostorách školy otevřel v plném rozsahu veřejnosti.

 

Co říká k Artsemestru rektor prof. ak. arch. Jindřich Smetana?
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – UMPRUM -  je vrcholovým vysokoškolským pracovištěm v ČR, které vychovává špičkové profesionály ve víceméně celém spektru výtvarných disciplín – od architektury, přes design, grafický design, až po užité a volné umění. Tak je škola dnes chápána nejen doma, ale také stále více v zahraničí, kde zejména v posledních letech sklízí významné úspěchy. Až to někdy i nepříjemně zavazuje.

Na rozdíl od svých souhrnných výstav UMPRUM 2012… a dále, které pravidelně shrnují pouze úzký výběr toho nejlepšího, co na škole vzniklo v předchozím roce, je ARTSEMESTR zajímavou přehlídkou semestrálních a klausurních prací v jednotlivých ateliérech. Je ukázkou invenčního potenciálu všech studentů, jejich způsobu přemýšlení a schopnosti své myšlenky realizovat a sdělit.  V rámci ARTSEMESTRU nabízí škola se vší upřímností vzorky všeho, co se na její půdě odehrává. Toho povedeného i toho nepovedeného. 

Pro veřejnost je zejména poučné vidět proces tvůrčího hledání, úspěšného nalézání, pozoruhodných experimentů, ale i marných pokusů. Taková je UMPRUM.


Na jaké další akce se můžete těšit během Artsemestru?
Od 9. června probíhá v Galerii UM mezinárodní výstava 5 nesnadných kusů + otevřený případ. Výstava bude k vidění až do 30. 7. 2016.
V sobotu 11. června se UMPRUM zapojí do projektu Pražská muzejní noc. V rámci akce bude veřejnosti přístupná celá výstava Artsemestr i Galerie UM. Knihovna UMPRUM představí své knižní poklady a v posluchárně č. 115 bude promítán výběr toho nejlepšího z tvorby Ateliéru filmové a televizní grafiky. Pro nejmenší návštěvníky je připravena výtvarně-dobrodružná hra.

 

Které termíny si stojí za to zaznamenat?
Výstava Artsemestru: 9.–13. června 2016, otevřeno od 10 do 18 hodin
Vernisáž Artsemestru: 8. června v 19 hodin
Artsemestr na Pražské muzejní noci: 11. června od 19 do 01 hodin (knihovna zpřístupněna do 22 hodin)
Speciální program pro děti v rámci Pražské muzejní noci: 11. června od 16 hodin

 

Kde toto všechno najdete?
Artsemestr se koná v prostorách celé budovy školy, od přízemí, kde je Ateliér sochařství a Ateliér průmyslového designu, až po poslední patro v podkroví, kde najdete Ateliér fotografie a Ateliér filmové a televizní grafiky. 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

Mimo UMPRUM ještě můžete vidět:

Škoda, projekt Fit 2 digital 2.0  - řešení vozu pro konkrétního člověka či skupinu, koncept mobility pro 2040, Galerie ExPost, Příčná 1, Praha 1

Gabriela Těthalová, Ateliér malby - Galerie Pavilon, Mostecká 3, Praha 1. Otevřeno Po – Pá 10 – 18 h, So 11 – 14 h

 

Které ateliéry a s jakými pracemi se během Artsemestru představují?

Ateliér architektury I – semestrální projekt: Dostavba tělocvičny s kulturním sálem ZŠ Brandýs n./L / klauzura: Obraz a socha

Ateliér architektury II – semestrální projekt: Utopia - město pro 10 mil. obyvatel

Ateliér architektury III – klauzura: Gone with the Wind: architecture of Erosion - Návrh krajiny v okolí kaňonu Ein Avdat, Proměna pouště v architektonickou krajinu, eroze a agregace jako architektonické nástroje

Ateliér architektury IV – klauzura: Baugruppe Praha (bytové domy v pražské památkové rezervaci)

Ateliér průmyslového designu - semestrální projekt: téma Škoda, projekt Fit 2 digital 2.0  - řešení vozu pro konkrétního člověka či skupinu, koncept mobility pro 2040 (bude vystaveno v galerii ExPost), úkol pro 1 ročník autovolant pro limuzínu a sportovní automobil / klauzura: 1 ročník zahradní nářadí pro firmu Festool, 2–5 ročník stojan na kola pro Hradec Králové (spolupráce přímo s městem) / bakalářské práce na téma Funkční stolní fotbálek

Ateliér designu nábytku a interiéru – semestrální projekt: Světlo jako atmosféra - vytvoření funkčního prototypu svítidla / klauzura: PSANÍ - design psacích potřeb

Ateliér produktového designu - Spolupráce s firmou Festka – cyklistická sedla, transportní a prodejní obaly na kola.  Pivní láhev Golden Prague, Mobilní stánek na prodej párků v rohlíku Ambiente, návrh instalace ve výlohách Hermés.

Ateliér sochařství - Volné téma

Ateliér malby - Volné téma

Ateliér intermediální konfrontace – klauzura: Výběr ze semestrálních prací, bez kurátorského záměru a autoportréty jednotlivých studentů na jednotný formát, které budou "sloužit" i jako jednotlivé popisky

Ateliér supermédií – klauzura: Volné téma

Ateliér fotografie – klauzura: Interpersonální komunikace

Ateliér skla – klauzura: České sklo

Ateliér keramiky a porcelánu – klauzura: Dekor pro servis Prezident a volné téma

Ateliér K.O.V. – klauzura: Spolupráce s T Mobile - Internet of Things, Internet věcí (Internet of things) je v informatice označení pro propojení vestavěných zařízení s Internetem. Především bezdrátové propojení přináší nové možnosti interakce, ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb.

Ateliér módní tvorby – klauzura: Elegance

Ateliér designu oděvu a obuvi – klauzura: Japonsko klidná síla

Ateliér textilní tvorby – Pozice modrotisku dnes. Dekor - experiment - objekt., spolupráce s tradičním výrobcem modrotisku - firmou Danziger.

Ateliér ilustrace a grafiky – klauzura: Motořez - velkoformátové dřevořezy na téma Migrace,  Autorská kniha - rozmanité podoby autorské knihy, Akademická grafika - Inspirace obrazárnou Národní galerie, Vlastivědné Museum - workshop.

Ateliér tvorby písma a typografie – klauzura: Evoluce - Redesign existujících písem. Výsledkem je plně funkční digitalizovaná abeceda.

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – semestrální projekt: Dekor porcelánu pro Moser / Titulkové písmo / Ilustrace ke knize E. A. Poe / Autoportrét

Ateliér filmové a televizní grafiky – semestrální projekt: Videoklipy, videomapping do prostoru / klauzura: Neprovokuj náhodu zbytečným riskováním - projekce animací do architektury školní budovy

Ateliér grafického designu a nových médií – klauzura: Ostrov pokladů ukáže samou krásu!

Visual Arts (studijní program v anglickém jazyce) – projekt Noc vědců

Tisková zpráva ke stažení

Fotografie z vernisáže a jednotlivých expozic (Peter Fabo)