ArtSurvival sympozium
Vytvořeno: 1. 11. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

The "ARTSurvival" sympozium

 

 6. - 8. 11. 2019
v prostorách Pražských institucí UMPRUM, Centra pro současné umění Praha, Národní galerie a AVU

 

S myšlenkou  SURVIVALu zahájilo muzeum CAM Casoria v Neapoli. V roce 2018 proběhl již třetí ročník. Významnou částí této akce se v průběhu let stala i její diskusní platforma. Pražský ARTSURVIVAL 2019 pokračuje v této „tradici“ formou třídenního mezinárodního diskusního sympozia. Sympozium v anglickém jazyce pořádá Katedra volných umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Organizace se ujal Milan Salák. Externě přizvaným kurátorem je Chris Herdel. Cílem akce je otevřít "ekumenický" dialog mezi atomizovanými skupinami představitelů současného umění v Evropě.

Skupin zájemců o to, co se dá nazvat současné umění je relativně velké množství. Příslušníků každé z těchto skupin je ale relativně málo. Provoz a produkce výtvarného umění zdánlivě nevyžaduje velký početní nepoměr mezi skupinou tvůrců a jejich publikem. V historickém kontextu umělec nepotřeboval více diváků, než toho, který si jeho dílo koupil. V aktuální situaci to stále platí, ačkoliv stále častější analogií uvedeného historického vztahu "tvůrce-zákazník" je situace, kdy současnému umělci stačí finanční ocenění ve formě institucí přiděleného grantu. (Samozřejmě, že v obou příkladech je ekonomický vztah mezi umělcem a tím, kdo ho zaplatí, sekundární. Poučeni dějinami umění a kultury víme, že pro společnost je zásadním výsledkem tohoto vztahu dílo samo, jenže je také pravdou, že ekonomické a sociálně-politické podmínky, za kterých umění v daném období vzniká, má zásadní vliv na jeho kvalitu).

Různé typy umělců a výtvarných teoretiků, se mají možnost obracet na nejrůznější typy institucí a zajistit si tak v relativně spravedlivé soutěži základní životní prostředky. Důležitou součástí tohoto procesu je odborné posuzování relevance nároku na podporu. Odborné posouzení je možné pouze s využitím odborníků - a ti se generují z prostředí tvůrců (včetně těch, kteří tvoří pouze intelektuálně -tedy teoretiků). Nároky a potřeby širší netvůrčí kulturní veřejnosti nejsou ve svrchu uvedeném systému příliš reflektovány a není se tedy co divit, že její pozornost se obrací jinam. V demokratickém pojetí se smysl kulturní podpory ztrácí a stále větší množství zainteresovaných si to uvědomuje. Jejich parciální zájmy jsou ale často protichůdné. Symposium ArtSurvival je nabídkou k setkání u "kulatého stolu".


I když je zřejmé, že zájmy, chutě a přístupy ve specifických oblastech umění (včetně zájmu o historii jeho historie) se v uměleckém světě liší, je faktem, že většina kreativních umělců a teoretiků v Evropě se cítí společensky i finančně nedoceněná. Jsme přesvědčeni, že právě vzájemné povědomí a pochopení specifických problémů nejrůznějších aktérů provozu výtvarného umění pomůže sjednotit tlak na odpovídající demokratické instituce tak, aby věnovaly výtvarnému umění větší péči.

 

Třídenní sympozium proběhne  6. - 8. 11. 2019 v prostorách Pražských institucí UMPRUM, Centra pro současné umění Praha, Národní galerie a AVU

Odborníci z nejrůznějších oblastí výtvarné kultury a jejího provozu přednesou jejich příspěvky a následně nad jejich podněty povedou diskusi.


Výběr přednášejících a témat jejich příspěvků proběhl se záměrem prezentovat rozdílné pozice, ze kterých jsou nároky na udržení a zlepšení situace v evropské výtvarné kultuře.
Diskusními tématy se tak má stát:

- aktuální role státních kulturních institucí a podmínky jejich fungování.
- změna role současného umělce, generovaná sociálně-politickými a klimatickými změnami.
- fatální oddělení sfér "současného akademického umění" a zájmů diváka vizuálního umění
- systém výuky současného umění na vysokých uměleckých školách
- způsoby možného měření výsledků umělecké praxe a jejich využitelnost
- relevance nároků na udržení výuky tradičních zobrazivých disciplín

 

Projekt je podpořen v rámci AGS VŠUP

PROGRAM

středa 6. 11. 

Dopolední program Centerum pro současné umění – přednášková místnost, Dukelských hrdinů 500/ 25a,  Praha 7

 

9:00  úvod  Milan Salák, umělec, pedagog UMPRUM, člen spolku SKUTEK    

9:30   Chris Herdel, umělec, kurátor
Role současného umění v Evropě – co je třeba změnit?

10:20 Andres Ginestet, umělec, Martin Buber Academy, Wuppertal
Umění, jako vstupní brána k porozumění a míru

11:00 Ralf-Michael Waldemar Seele, řiditel  Municipal Art Gallery Meiningen  (Thueringen)
Vizuální umění – jazyk duše

11.40 Discussion

 

12:30 -  13:30  oběd
Autentická pražská restaurace Prašivka, Ovenecká 15,  Prague 7

 

Od polední program Centerum pro současné umění – přednášková místnost, Dukelských hrdinů 500/ 25a,  Praha 7


14:00  Marcel Noack, umělec,  Landesverband Bildende Kunst Sachsen e.V.   Zentralwerk
Přežívání: Konkrétní situace v Sasku

15:00  Michal Novotný, kurátor, pedagog UMPRUM, Vedoucí Sbírky současného umění NG
Sbírková politika Národní Galerie

16:00   Nini Dedalamazishvili, Dům umění Gruzie
“Contemporary art in Georgia:  diagnosis or a medicine for the society”

 

čtvrtek 7. 11. 

Dopolední program: Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

10.00  návštěva Veletržního paláce – sbírka moderního umění NG

 

13:00 – 14:00   oběd
KAVU  (klub AVU), U  Akademie 4,  Praha 7

 

Odpolední program:  Akademie Výtvarných Umění v Praze  – Atelier Malba 4, U  Akademie 4,  Praha 7

 14.00   Návštěva ateliéru Malba 4, diskuse s pedagogem a studenty (bývalý atelier Klasických malířských technik AVU)

 

pátek 8. 11.

Dopolední program: UMPRUM  - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze- přednášková místnost 115, náměstí Jana Palacha 80, Praha1

 

9:00 Klára Peloušková, UMPRUM, metodička Katedry designu
Představení projektu „Snížená aktivita“

9:40 Mathias  Fritzsche, kritik umění
Představení  Art magazine Kunst: Art, Cologne

10:30 Jelena Spaic, kurátorka, pedagožka Fakulty výtvarných umění v Bělehradě
Současné umění a jeho situace v Srbsku

11.20  diskuse

 

12.30 – 13.30 oběd
Školní bufet UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80, Prague 1

Odpolední program: UMPRUM  - Vysoká škola Uměleckoprůmyslová v Praze- přednášková místnost 115, náměstí Jana Palacha 80, Prague 1

 

13:30 Viktoria Topol,  Ruské Centrum pro vědu a kulturu v Praze
Představení  a prezentace současného ruského umění v Praze

14:30  Johana Lomová, historička umění, pedagožka UMPRUM, členka spolku SKUTEK
Prezentace činnosti spolku Skutek a diskuse o důvodech jeho existence

15:30  Chris  Herdel, umělec, kurátor
IniciaceManifestu „Přežití vizuálního umění v EU“.