Atelér design nábytku a interiéru na DMY
Vytvořeno: 22. 5. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

BERLIN DESIGNWEEK

DMY, Flughafen Berlin Tempelhof, Columbiadamm 10, hangar 2

28.5. – 1.6. 2014

 

Kurátor: Martina Kamenárová

Ved.ateliéru: prof ak. arch. Jiří Pelcl, odbor. Asistent Mga. Ondřej Tobola

 

 Forma následuje materiál

 Parafrází slov amerického architekta Louise Henryho Sullivana („form follows function“, in his article: The Tall Office Building Artistically Considered, 1896) byl v tomto projektu přenesen důraz z funkce na materiál. 

Záměna těchto slov upozorňuje na nástrahy, které hrozí při navrhování v grafických programech, a to na opomíjení skutečných vlastností materiálu. Aby design nebyl jen plochou odpovědí na formální podobu předmětu, stal se v tomto případě východiskem materiál
a experimenty s ním, jež studenta teprve přivedly k produktu, kde by bylo možné specifických vlastností vzniklého materiálu plně využít. Cílem nebylo najít pouze formu, která by svým výrazem odpovídala současným trendům, ale naopak určitou jednoduchost, jež by se promítala do užitých materiálů i energeticky nenáročné výroby. Studenti sami navrhli jednoduché stroje a formy, s jejichž pomocí produkt zhotovili a celý proces výroby zdokumentovali.

Kvalitní design by neměl zaujmout jen svou vizuální podobou, která podléhá rychle se proměňujícím módním trendům, ale neměl by být také pouze funkčním předmětem bez estetické kultivace. Designér ovlivňuje vnímání předmětného světa nejen po stránce estetické, užitkové, ale
i ideové. Současný design je jednak pragmatickou odpovědí na požadavky trhu žádající předměty denní potřeby a spotřeby, ale také představuje řadu luxusních předmětů, jejichž východiskem byla primárně estetika. Jaká cesta však vede k syntéze luxusu a všedního dne, jehož energetické bohatství je omezeno? Jak vypadá společensky odpovědný design?