Ateliér skla v muzeu ZIBA
Vytvořeno: 19. 3. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Otevřenost, zhodnocení, přehled, spolupráce, důvěra, úcta, morfologie, originalita a rovnováha jsou zásady, kterými se řídí Ateliér skla Ronyho Plesla na UMPRUM. Těchto osm jasně formulovaných myšlenek definuje pohled ateliéru na tvorbu skla v širších souvislostech a vztazích k výtvarnému umění, designu, dekoraci, řemeslu a architektuře. Manifest Ateliéru skla demonstruje kreativní vize a směřování jeho pedagogů a studentů za posledních šest let.

Na výstavě v prostoru ZIBA bude představen výběr studentských prací za posledních několik let.