BOHEMIAN MUD
Vytvořeno: 28. 8. 2017 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Bohemian Mud
Výstava Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM na London Design Festival


Termín výstavy: 16.–24. září 2017
Otvírací hodiny: 16.-19. září 10-18 hodin, 20. září 10-19 hodin, 21. září 10-21 hodin, 22. září 1O-19 hodin, 23.-24. září 10-18 hodin
Místo: 2 Cromwell Place, South Kensington, Londýn, Velká Británie

 

V polovině září ovládne Londýn svět designu. Na 15. ročníku přehlídky London Design Festival nebude chybět ani Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, která se zde představí již počtvrté. Pro letošní ročník si připravila výstavu prací Ateliéru keramiky a porcelánu Bohemian Mud.

Výstava Bohemian Mud je umístěna do atraktivní lokality Brompton Design District (South Kensington) a představí nedávné práce studentů Maxima Velčovského a Milana Pekaře, vedoucích ateliéru. Expozice postihuje široké spektrum přístupů a zachycuje výraznou tendenci uchopit materiál keramiky a porcelánu v jeho nejširší škále a možnostech. Zároveň reflektuje současnou situaci českého keramického průmyslu a tvorby.

Bohemian Mud prezentuje mediálně-specifické umělecké myšlení, technologickou procesualitu a materiálové experimenty i hotové výrobky. Médium porcelánu se rozpíná přes rozšířené pole do rozšířené reality. Zdánlivě nekonečné možnosti přitom naráží na řadu omezení. Uvažování o keramice – anebo jejím prostřednictvím – se tedy neomezuje na mistrovská díla, živnou půdu naopak nachází i na poli laciné velkovýroby. Co se dá dělat v prostoru mezi oceněním práce, cenou výrobku a uměleckou hodnotou?

„Motivem, který se více či méně prolíná všemi pracemi je křehkost keramiky, ve které se odráží i křehkost světa jejích autorů. Mladí keramici musí čelit technickým i ekonomickým změnám, změnám hodnot i vytrácející se reprezentativní funkci. Napětí mezi řemeslem a průmyslovou výrobou nabývá nových podob. Při výrobě a navrhování je nutné zohledňovat podmínky produkce a distribuce. Navzdory těmto nesnázím tuzemské keramické podniky nadále fungují a zároveň se rozvíjí možnosti kýžené vlastní ateliérové tvorby s odbytem u sběratelů z celého světa“, přibližují významné sdělení výstavy Bohemian Mud její kurátoři vedoucí ateliéru Maxim Velčovský a Vojtěch Märc.

Expozice zahrne materiálové a technologické experimenty (v celé škále možných aplikací), studiovou produkci (v podobě několika nádobových souborů) i příklady konceptuálního uvažování o médiu porcelánu (například ve formě videa nebo instalace). Konkrétněji potom mimo jiné naznačí, jakých forem může v současnosti nabývat dnes poněkud anachronický figurativní porcelán, jak se vypořádat s postupující digitalizací a komputizací kreativní práce, jak může keramika souviset s ekonomickou migrací anebo jak znějí cibuláky.

 

Kurátoři výstavy: Maxim Velčovský, Milan Pekař
Texty a koncepce výstavy: Vojtěch Märc
Vystavující: Tomáš Bárta, Lucie Bartoňová, Veronika Hankeová, Monika Martykánová, Vendula Radostová, David Ramdan, Markéta Špundová, Veronika Švábeníková,  Quynh Trang Tran, Dávid Valovič
Grafické zpracování: Jakub Hojgr and Matyáš Bartoň
Produkce výstavy: Miichaela Kaplánková

Tisková zpráva ke stažení