Cena EXIT 2017 pro Marii Tučkovou
Vytvořeno: 2. 10. 2017 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze


Ve středu 27. 9. 2017 byla v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem předána Cena EXIT 2017. Vítězkou se stala Marie Tučková, studentka Ateliéru fotografie pražské UMPRUM se svou instalací a perfomancí Ursule Uwe / Monumenty lásky.

Cena, kterou vyhlašuje a uděluje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zahrnuje vydání katalogu s uměleckými díly všech finalistů, poskytnutí stipendia pro vítěze soutěže a  samostatný výstavní termín pro vítěze v Galerii G99 Domu pánů z Kunštátu v Brně. V letošním roce se do ní přihlásilo 65 studentů a do finále jich bylo vybráno 9.

 

Ursula Uwe / Monumenty lásky -   V prostoru galerie je vystavěno sedm soch, jako kdyby levitovaly, jsou organické, růžové, jsou to Monumenty lásky, nad nimi se rozprostírá osmi metrové plátno potisknuté textem o zrcadlení a srůstání v Jedno. V prostoru zní z reproduktoru hlas ženy, poměrně robotický, čte v anglickém jazyce básně složené z hashtagů na instagramu. Toto místo je určeno k setkání sedmi žen, přichází ve formaci hada, drží se za ruku a sedají si, ne, nejsou nahé, jsou jen oděné v barvě kůže. Synchronizovaně čtou text o lásce a snech, dotýkají se a nakonec zacvičí na song, který pro ně autorka složila.

 

Láska začíná setkáním.
A proto jsme se tady sešly, abychom si společně zacvičily.
Celkem je nás sedm. Dapu Oma, Suse Rosa, Lisa Salome, Paulu Ava, Vera Korra, Matha Selma a já. Oděné ve fitness body color obalu, pod plachtou z kůže, mezi Monumenty lásky, cvičíme simulaci, naše těla, doteky a zpěv, promlouváme o lásce a skrze hashtagové básně se snažíme o splynutí.
Domníváme se, že jsme spolu šťastné.
Ursula Uwe

 

"Nepracuji v jednom médiu, plně si uvědomuji své formování divadelní a hudební výukou, kterých se mi dostalo a ke kterým se v poslední době vracím. Jednotlivá věc vždy odpovídá danému médiu, má svůj formát. Dovolila bych si však tvrdit, že to všechno vždy začíná rituální písní. Fitness je také důležité, cvičit a neustále posouvat své tělo, ale text nebo píseň jsou startovací plochou."
Marie TučkováVýstavu všech finalistů 8. ročníku soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol je možné si prohlédnout v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (v budově Armaturky, Jateční 1588/49) do 14. 10. 2017.

Cena EXIT je koncipována jako otevřená soutěž, do níž se hlásí studenti oborů a programů Výtvarné umění se svými projekty, které hodnotí komise, složená ze zástupců českých a slovenských vysokých uměleckých škol, kurátorů,  teoretiků a umělců. Tato soutěž má charakter bienále, jeho první ročník se uskutečnil v roce 2003. Hlavním cílem je spoluvytvářet aktivní a konkurenční prostředí na akademické půdě vysokých uměleckých škol a motivovat studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů. Zároveň Cena EXIT přispívá k pravidelnému monitorování kvality přípravy studentů, tendencí a priorit pedagogického působení na vysokých uměleckých školách.
V rámci závěrečné výstavy by se měli finalisté kromě realizace vlastního projektu pokusit vyrovnat s nároky konkrétního galerijního prostoru Galerie Emila Filly, měli by komunikovat navzájem a také spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a realizace společné výstavy zdůrazňují principy vzájemného tvůrčího dialogu.