Cena Josefa Hlávky pro Jimenu Mendoza
Vytvořeno: 18. 11. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Cena Josefa Hlávky byla v letošním roce udělena Jimeně Mendoza, která v letošním roce na UMPRUM absolvovala dvouletý navazující program pro zahraniční studenty Viasual Arts v Ateliéru intermediální konfrontace.

Na cenu byla navržena rektorem UMPRUM prof. ak. arch. Jindřichem Smetanou za mimořádnou diplomovou práci "Speculative Shapes". Jimena Mendoza patří k nejúspěšnějším studentům programu Visual Arts. Je výraznou a velmi úspěšnou tvůrčí osobností na scéně současného volného umění.

"Diplomová práce Jimeny Mendozy, dle mého mínění a názoru, je organickou mapou, kde rytmicky pulzují síly, jež budují tvar z vizí a tyto vize nejen volně parafrázuje, ale souběžně definuje jako homogenní utopický vesmír."
prof. Jiří David, vedoucí Ateliéru intermediální konfrontace

 

O Ceně Josefa Hlávky

Cena Josefa Hlávky je udělována nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd České republiky. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. O jejím udělení rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.
Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25 000,- Kč pro každého nositele.   

Cena Josefa  Hlávky byla předávána  17. listopadu  na  zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

Fotodokumentace diplomové práce Jimeny Mendoza