Cena Josefa Hlávky Vítu Škopovi a Medaile Josefa Hlávky pro Jiřího Pelcla
Vytvořeno: 26. 11. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových opět rozdávala ocenění. Cenu Josefa Hlávky získal absolvent Ateliéru grafického designu a nových médií Vít Škop. Poprvé byla také na UMPRUM udělena Medaile Josefa Hlávky, a to designérovi a bývalému rektorovi Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jiřímu Pelclovi.

 Medaile a ceny se uděluji na základě návrhu rektora školy, nebo vědecké instituce a jsou finančně honorovány.

 Cena Josefa Hlávky se uděluje již od roku 1993 a je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří dokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. O udělení tohoto ocenění rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky a předsedy Akademie věd ČR.

 Na Cenu Josefa Hlávky rektor UMPRUM navrhl absolventa Ateliéru grafického designu a nových médií Víta Škopa za jeho diplomový projekt Vividbooks.
Vividbooks ukazují cestu, jakou se do budoucna může vyvíjet poznání a zprostředkování základních přírodních zákonů. V současné době, kdy většina lidí informace pouze povrchně přijímá, nechává interaktivní učebnice Víta Škopa látku pochopit a vyzkoušet. Fyzikální jevy zde vysvětluje pomocí augmentované (rozšířené) reality hravou a zábavnou formou. Pro výuku kombinuje interaktivní učebnici v tabletu a pracovní listy, motivuje ke společnému řešení problémů, spolupráci a hledání vlastních cest poznávání. Informace předkládá dynamické a u mnohých jevů je možné si modelovat jejich principy a pochopit návazné události.
Interaktivní učebnice fyziky od svého vzniku sklízí pozornost odborné veřejnosti a médií. Zájem o tento projekt záhy přesáhl hranice a zanedlouho byl prezentován v zahraničí a získal mnoho ocenění.  

 Medaile Josefa Hlávky je určena zakladatelským osobnostem, nestorům české vědy a umění jako výraz ocenění jejich celoživotního díla a zásluh v oblasti vysokého školství a vědy. 

Na medaili Josefa Hlávky navrhly současný rektor UMPRUM Jindřich Vybíral prof. Jiřího Pelcla.
Jiří Pelcl patří k předním českým designérům a interiérovým architektům. Jeho neopomenutelný přínos je jak v tvůrčí praktické činnosti v oblasti designu a architektury, kde jeho osobité práce zlepšují kvalitu života a zásadně kultivují prostředí, tak v oblasti pedagogické, publikační i teoretické. Ještě před rokem 1989 inicioval aktivity a otevřenou debatu na poli designu a architektury, což po roce 1989 usnadnilo začlenění československého a později českého designu do mezinárodních souvislostí. Dlouhodobě vedl Ateliér architektury a designu, později Ateliér designu nábytku a interiéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde v letech 2002 až 2005 působil ve funkci rektora. Vedle působení na VŠUP, kde vychoval řadu významných designérů, se věnoval i přednáškové činnosti na prestižních zahraničních institucích. Své realizace prezentoval na mnoha výstavách doma i v zahraničí.

 

Vít Škop

Jiří Pelcl