Cena rektora UMPRUM 2016
Vytvořeno: 1. 7. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Studenti Ateliéru architektury III vedeného prof. Imrichem Vaškem Daniel Sviták a Gríma Thordardóttir byli oceněni cenou rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze za svůj klauzurní projekt Solifuge.

 

 

Solifuge - Inverse city Midreshet Ben-Gurion

Projekt je odpovědí na spalující podmínky pouště, která se rozkládá na více než polovině rozlohy Izraele, zatímco na poušti žije pouhých 8% obyvatelstva. Součástí strategie plánování je v současné době zvýšení počtu obyvatel na pouštním jihu země na 15%, zakládáním nových vesnic, stále se však neblíží výzvě 15%.

Návrh spočívá v zahuštění stávajícího městečka, zahloubení jeho ulic, návrhu za pomocí procesů, které digitálně simulují procesy eroze ve zjednodušené podobě, a z pozorování morfologie údolí řeky, která se klikatí v přilehlém údolí. Na místě návrhu dnes stojí kampus univerzity, který nahrazujeme novou městskou čtvrtí, která tyto funkce ponese také, avšak další bloky tam využijí také obytné čtvrti, a technologické firmy.

Tyto navržené křivky jsou zároveň ulicemi, které prochází různými hloubkovými rovinami, s různými teplotami na dně.

Projekt Solifuge