Cenu rektora UMPRUM 2020 získala Viktorie Vítů
Vytvořeno: 24. 11. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 Stalo se již tradicí, že rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze na konci akademického roku oceňuje vybrané studenty. V letošním akademickém roce došlo na předávání cen až na podzim. Rektor UMPRUM Jindřich Vybíral tentokrát na cenu vybral čerstvou absolventku Katedry teorie a dějin umění Viktorii Vítů. Viktorie byla oceněna za svou diplomovou práci Krása stroje a záření. Vilém Stanholzer a jeho meziválečné texty.

  Viktorie Vítů zvolila pro svou magisterskou diplomovou práci objevné téma Viléma Santholzera a jeho meziválečných textů a fotografií, které bylo uměnovědným bádáním na poli meziválečné avantgardy dosud přehlíženo. Santholzerovo dílo spojující teoretickou reflexi s vlastní fotografickou tvorbou přitom přesně naplňuje tu část avantgardního programu, který chtěl po vzoru sovětského konstruktivismu umění podřídit vědeckému zkoumání a svou povahou vybízí k interdisciplinárnímu přístupu, který by zohlednil jeho odlišné aspekty. A právě o to se Viktorie Vítů pokusila, když se po rekonstrukci Santholzerovy biografie a po kratších exkurzech o jeho filmových, filozofujících a vědeckých textech, ve dvou centrálních kapitolách věnuje „Kráse stroje“ a „Kráse záření“, tedy Santholzerovu „konstruktivismu“ a jeho textům o fotografii a jeho vědeckým fotografiím.

 

Profil Viktorie Vítů v Ročence absolventů UMPRUM: https://www.umprum.cz/web/cs/rocenka-absolventu-2020/viktorie-vitu-10364