Poznámka rektora k černému praporu
Vytvořeno: 30. 1. 2018 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vážení studenti, kolegové, přátelé,

 

včera večer jsem dostal zprávu, že na UMPRUM visí černý prapor. Dnes se dá říci, že patrně některý ze studentů chtěl po volbách zamávat kamarádům a když zavíral okno, zapomněl v křídle skřípnutý pruh černé zahrádkářské textilie.  :-) 

 

Ve světle všech možných souvislostí si dovoluji následující poznámky:

 

Není nutné zdůrazňovat, že tento rok je v mnohém skutečně bilanční. Není to jen faktem, že vedle oslav vzniku republiky před sto lety se letos připomenou mnohá další výročí. Také je to rok s nebývalou koncentrací voleb ve všech úrovních státu (hrdě můžeme doplnit, že i u nás na škole budou volby rektorské). Takový nápor demokratických svobod, jaké volby představují, je náročný na celou společnost, ale především na mladé lidi a na akademickou sféru zvlášť. Vedle svobody vyjádřit svůj názor máme však povinnost respektovat názor druhých, věřit v pravidla fair play a důstojně přijímat i prohry.

 

Víme, že prezidentské volby proběhly v celospolečensky excitované atmosféře a výsledek byl natolik těsný, že u mnohých vzbudil zbytečné úvahy, jak málo stačilo, kdyby … atp.  

O to chmurnější je představa, že názorově různé části téže společnosti (ať je vítězství na kterékoli straně) nadále vedou zapouzdřené monology, bez schopnosti vést obecně srozumitelný dialog. Už drahnou dobu se z našeho parlamentu šíří nesmiřitelná konfrontace účastníků téměř „bratrovražedné války“ s viditelným cílem naklonit si více či méně informovanou část národa doslova za jakoukoli cenu. Bohužel, důsledkem jsou pochybnosti, zda Česká republika „směřuje na západ, či na východ“.

 

Celou naši společnost zjevně čeká vážná diskuse na téma přímá versus zastupitelská demokracie. Zda o specifických otázkách je možné rozhodovat bez přiměřených informací, bez odborných či komplexních znalostí atd. Pokaždé jde o rozdílné kvalifikace, pokaždé vhodné pro různé okruhy problémů a dle mnohých odborníků to platí i pro přímou volbu prezidenta. Vzdělaná společnost je v pochopení problému výrazně dál než společnost, která vzděláním v neznalé ješitnosti pohrdá. Platí to nejen pro témata politická, ale i pro ostatní odborná témata technická či humanitní, kterými se vysoké školství zabývá. Celospolečenský respekt ke vzdělání je na místě vždy - včetně umění, architektury a designu, jak to je na UMPRUM.

 

 

Vážení studenti, kolegové, přátelé, usilujeme o šíření vzdělání a veďme konstruktivní dialog tam, kde to je možné. Abychom neměli pocit, že se něco zase zanedbalo.

 

Prof. akad. arch. Jindřich Smetana

Rektor