České sklo
Vytvořeno: 6. 12. 2018 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vytvořeno: 6. 12. 2018

Druhé vydání publikace České sklo
Nakladatelství UMPRUM vydalo po 17 letech rozšířené vydání knihy Sylvy Petrové

 

Kniha vychází 3. 12. a na pultech knihkupectví bude v první polovině prosince 2018

 

Po 17 letech vychází druhé vydání úspěšné knihy Sylvy Petrové České sklo. V rozšířené, doplněné a revidované verzi jej vydalo Nakladatelství UMPRUM.

Kniha byla původně vydaná v roce 2001 nakladatelstvím Gallery Jaroslava Kořána. Měla velký úspěch a těšila se nemalému zájmu v Čechách i zahraničí. Důkazem je cena Nejkrásnější kniha roku 2001 v kategorii odborných publikací a řada pozitivních ocenění významných center výzkumu evropského uměleckého skla, francouzské Sorbonny nebo Musea v Düsseldorfu. Mezi veřejnost však neměla možnost se dostatečně rozšířit. Sklad, kde byl náklad umístěn, zasáhla rozsáhlá povodeň v roce 2002 a knihy byly nenávratně zničeny.

Autorka knihy Sylva Petrová se nevzdala a podařilo se jí získat grant MK ČR a sponzory – firmu Lasvit a galerii Kuzebauch na rozšíření publikace o další kapitoly a navázat spolupráci s Nakladatelstvím UMPRUM. To převzalo další financování a produkci knihy. Zvolená idea původního i tohoto druhého vydání je encyklopedické uvedení do problematiky českého studiového skla po druhé světové válce. Poskytuje přehled, jak se české sklo vyvíjelo, jak se měnily výtvarné tendence a jak jej ovlivňovaly různé události.

V druhém vydání jsme cítili nutnost přehled aktualizovat a rozšířit o období po roce 2000, kterým první vydání končilo. Kromě experimentálního, individuálně navrhovaného skla se tak v poslední kapitole objevuje nástin soudobého trendu - sklářského designu. Jde o výběr autorů a jejich děl s důrazem na výtvarný přínos, často práce balancující na pomezí studiového díla nebo se k němu přibližující“, přibližuje změny v novém vydání Sylva Petrová.

 

Knihu ocení i čtenáři, kteří neznají reálie českého skla. Text je sestaven jako suma informací o jeho vývoji ve společenských a technologických souvislostech. Jednotlivé kapitoly je zároveň možné číst nezávisle na sobě, protože jsou budovány jako samostatné celky. Text tak poskytuje možnost nahlédnutí do kterékoli části knihy, a získat tak určité základní encyklopedické znalosti o problému nebo období českého skla po roce 1945.

 

I v druhém vydání si kniha České sklo drží vysoce kvalitní úroveň zpracování. Je to především díky spolupráci s  grafickým designérem Rostislavem Vaňkem a fotografem Gabrielem Urbánkem. Na pultech knihkupectví by se měla objevit v první polovině měsíce prosince v české i anglické verzi.

 

PhDr. Sylva Petrová - Kurátorka, badatelka, publicistka a do roku 2012 profesorka University v Sunderlandu ve Velké Británii. V současnosti žije a působí ve svobodném povolání v Praze. Od roku 1985 do roku 1998 pracovala v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Vydala devět publikací v Čechách, na Slovensku, Francii, Itálii, Finsku, USA atp., přispěla do čtyřiceti tří jiných a napsala na stovku článků, přednášek, příspěvků do katalogů a časopisů po celém světě na téma soudobé sklo.

Koncepce, texty, dokumentace: Sylva Petrová
Odborná recenze: Milan Hlaveš
Spolupráce na dokumentaci: Kateřina Lokvencová, Klára Mrkusová


Redakce a jazyková korektura: Jana Křížová
Zpracování bibliografických údajů: Eva Mertová, Anna Rýznarová a Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Překlad resumé – pro českou verzi: Alžběta Soperová
Překlad – anglická verze: Štěpán Suchochleb, Beata Havelská
Redakce – anglická verze: Alžběta Soperová
Jazyková korektura – anglická verze: Nicholas Orsillo
Fotografie: Gabriel Urbánek
Grafický design: Rostislav Vaněk
Předtisková příprava fotografií a sazba: David Faigl
Produkce: Sylva Macková
Písmo: Fenomen Sans, Signature Type Foundry
Tisk: Indigoprint s.r.o.

Vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze v roce 2018.
Druhé revidované, doplněné a rozšířené vydání.
www.umprum.cz