Čestné uznání Lence Glisníkové v STARTPOINT 19
Vytvořeno: 31. 1. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Čerstvá absolventka Ateliéru fotografie I UMPRUM, Lenka Glisníková, získala čestné uznání poroty v mezinárodní soutěži STARTPOINT 19. Oceněna byla její diplomová práce Zpěvy oslňujících strojů.

 Lenka Glisníková ve své diplomové práci vychází ze snu o možné blízké budoucnosti, kde jsou přístroje nasazeny jako součást korporátních strategií, navržených za účelem pomoci zaměstnancům relaxovat - emocionálně, fyzicky i duchovně - a tím zvýšit jejich spokojenost, výkon a produktivitu. Ve světě, kde, nejenže byly technologie plně začleněny do všech sfér lidského života, ale kde jsme dobrovolně kapitulovali před jejich nadřazeností s vědomím, že lepšího ochránce a opatrovatele v otázkách práce, odpočinku, lásky a života, bychom si nemohli ani přát.

Její diplomová práce byla dosud představena v galerii Lítost a výstavách soutěže STARTPOINT.

 

Cena StartPoint, věnovaná absolventům evropských uměleckých škol, se během svých sedmnácti let existence vyvinula z národní přehlídky diplomových prací v prestižní mezinárodní projekt.
Práce všech 16 letošních finalistů budou zveřejněny v katalogu Startpoint a také na webových stránkách projektu www.startpointprize.eu. Místo jedné obrovské přehlídky proběhne několik menších výstav v různých městech: v Praze a Brně a následně bude završena expozicí v prostoru Arti et Amicitiae v Amsterdamu.

Cena StartPoint je jedinečná nejen svojí dlouhou tradicí a rozpětím, ale také nezávislostí na jednotlivých akademiích, které mají ve výběru jen menšinový hlas. Nerozhoduje ani médium, technika či námět, nejpodstatnějším kritériem je neotřelost a originalita. Právě v nalézání čerstvého pohledu na nejsoučasnější nastupující umění napříč Evropou a v jeho podpoře a popularizaci spočívá hlavní smysl projektu. Během sedmnácti let existence StartPointem prošly stovky umělců, z nichž mnozí jsou dnes respektovanými hvězdami, všichni společně však vytvářejí jedinečný geografický i časový průřez evropským současným uměním v jeho nejčerstvější podobě.