Den otevřených dveří UMPRUM
Vytvořeno: 19. 10. 2017 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Program Dne otevřených dveří v jednotlivých ateliérech

Ateliér architektury I
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 14 - 18 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)

 

 

Ateliér architektury II
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: od 14 hodin
Zvláštní program: Uchazeči mohou zhlédnout krátkou prezentaci shrnující práci našeho ateliéru a výsledky z uplynulých workshopů.

Vzkaz ateliéru: "V dopoledních hodinách bude v ateliéru A2 možnost nahlédnout do klasických čtvrtečních konzultací a v odpoledních hodinách bude vyhrazen prostor pro konzultace s budoucími uchazeči."


 

Ateliér architektury III
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 10 - 16 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)
Zvláštní program: Výstava modelů-rešerší koncertních sálů

Vzkaz ateliéru: "Zájemci o studium mohou přijít s domácími pracemi anebo jen konzultovat přípravu k přijímačkám."


 

Ateliér architektury IV
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 14 - 15 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)
Zvláštní program: od 14 hodin společná prezentace a konzultace


 

Ateliér průmyslového designu
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 11 - 12 a 13 - 15 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)
Zvláštní program: výstava posterů z projektů ateliéru

Vzkaz ateliéru: "Těšíme se na vás"

 

 

 

Ateliér designu nábytku a interiéru
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 10 - 14 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)

 

 

 

Ateliér produktového designu
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: od 10 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)

Vzkaz ateliéru: "Zájemci o studium designu, zvláště produktového, vítáni"

 

 

 

Ateliér sochařství
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 14 - 17 hodin
Zvláštní program:
10-13 ateliérová schůzka, oběd / 12-18 studijní portrét (uchazeči se mohou zapojit do programu atelieru během celeho dne), další informace o Dni otevřených dveří a konzultacích naleznete na stránkách Ateliéru sochařství

 

 


Ateliér malby

Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 10 - 16 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)

Zvláštní program: jednodenní výstava všech studentů ateliéru


Vzkaz ateliéru: "Přineste k diskusi díla vaše, nebo díla vašich oblíbených umělců."

 
 

 

Ateliér intermediální konfrontace
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: dle konkrétní situace


 

Ateliér fotografie
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 12 - 18 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)
Zvláštní program: program připravený studenty Ateliéru fotografie zahrnující kolektivní konzultace, prezentace / dočasnou výstavu prací ateliéru a možnost neformálních rozhovorů a diskuzí se současnými studenty
.

Vzkaz ateliéru: "
Přineste sebou díla, portfolia prací, o kterých byste chtěli slyšet náš názor a komentář…."

 

Ateliér skla
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 11 - 14 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)
Zvláštní program: projekce děl studentů


 

Ateliér keramiky a porcelánu
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 14 - 16 hodin za přítomnosti Maxima Velčovského
Zvláštní program: Celodenní workshop doktoranda Adama Železného (ateliér, 2. patro) zaměřený na vytvářecí techniky z keramické hlíny. Zapojit se do něj může i veřejnost.

Vzkaz ateliéru: "Hlína je kamarád"

 

Ateliér K.O.V.
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 10 - 12 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)

Vzkaz ateliéru: "Prosíme o přehledné a profesionálně připravené portfólia."


 

Ateliér módní tvorby
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 14 - 18 hodin

Vzkaz ateliéru: "Když neselháváš, tak se neučíš a když se neučíš tak se nezlepšuješ."

 

Ateliér designu oděvu a obuvi
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 10 - 18 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)
Zvláštní program: výstavka prací studentů a katalogy k nahlédnutí

Vzkaz ateliéru: "…těšíme se!"

 

Ateliér textilní tvorby
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 11.30 - 13 hodin a 14.30 - 16 hodin
Zvláštní program: od 11 a 14 hodin - přednáška "Současné dění v Ateliéru textilu a jeho další směřování" (délka 30 min)


 

Ateliér ilustrace a grafiky
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: termín konzultací s pedagogy ateliéru je nutné zajistit si individuálně. S žádostí o konzultaci je potřeba zaslat portfolio ve formátu *.pdf na e-mailovou adresu: misakuko@vsup.cz a kukov@vsup.cz.
Zvláštní program: malá výstava studentských knih

Vzkaz ateliéru: "Konzultace je během Dne otevřených dveří možná s našimi diplomanty. V tom případě je nutné, aby si zájemci přinesli výběr vlasních prací."


 

Ateliér tvorby písma a typografie
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 14 - 16 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)

Vzkaz ateliéru: "Práce ke konzultacím, prosíme nenoste v počítači, ale vytištěné."


 

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 13 - 15 hodin

Vzkaz ateliéru: "Pokud chcete konzultovat s Petrem Krejzkem a Zdeňkem Kvasnicou ve výše uvedeném termínu, prosím, potvrďte Vaši účast na e-mailu zdenek@studio123.info"

 

Ateliér filmové a televizní grafiky
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: 14 - 18 hodin (konzultace budou probíhat společně s konzultacemi studentů ateliéru)
Zvláštní program: 12 - 14 hodin projekce posledního artsemestru

Vzkaz ateliéru: "Přineste portfolia, těšíme se na ně i na vás!"


 

Ateliér grafického designu a nových médií
Termín konzultací s pedagogy ateliéru: termín konzultací s vedením ateliéru je potřeba si zajistit individuálně. Konzultace jsou mimo termín Dne otevřených dveří. (kontakt: Petr Babák - petr.babak@vsup.cz). Ke konzultacím a radám během Dne otevřených dveří budou k dispozici studenti ateliéru.
Zvláštní program: promítání TOP prací z Ostrova pokladů + ukázka dalších prací

Vzkaz ateliéru: "Ukážeme vám náš svět!"

 

Den otevřených dveří v dílnách UMPRUM

V letošním roce se poprvé otevírají veřejnosti i vybrané dílny.

Od 10 do 17 hodin jsou pro Vás otevřené:

 

Sítotisková dílna, dveře 005b, přízemí
Laserová dílna, dveře 007a, přízemí
Dílna knihtisku, dveře 013, přízemí
Keramická dílna, dveře 009, přízemí
Sádrovna, dveře 010a, přízemí
Knihvazačská dílna, dveře S16, suterén, vchod ze dvora, vstup na dvůr u sádrovny

Studijní oddělení

Studijní oddělení UMPRUM bude zájemcům o studium k dispozici od 10 do 18 hodin v místnosti 113, 1. patro

Katedra teorie a dějin umění na Dni otevřených dveří

Katedra teorie a dějin umění si připravila prezentaci svých publikací. Setkat se zde můžete s pedagogy Janem Wollnerem a Pavlou Pauknerovou.
12 - 16 hodin, Knihovna UMPRUM, dveře č. 112

Knihovna UMPRUM

Otevírací doba knihovny UMPRUM bude v Den otevřených dveří prodloužena až do 18 hodin.
Dveře 112, 1. patro

Plán školy - dílny, studijní oddělení a knihovna