Designsnack
Vytvořeno: 10. 10. 2013 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Designsnack

DesignSnack: Pracanti designu / Odborný doprovodný program k výstavě One after Another

Čtvrtek 10. 10. 2013, 16 – 18 hodin

Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze připravila v rámci každoroční přehlídky Designblok 13 doprovodný program k výstavě One after Another, nazvaný Design Snack: Pracanti designu.

Několikahodinový odborný program představí prostřednictvím několika prezentací a diskuse klíčová témata současného vzdělávání v oboru průmyslový designér, cesty a možnosti uplatnění absolventů tohoto oboru a také konkrétní příklady úspěšné praxe absolventů Ateliéru produktového designu.

Záměr workshopu

Jak napovídá název workshopu, jeho cílem je představit ˈběžnouˈ, každodenní praxi produktového designéra, cestu od vysokoškolského vzdělání do praxe, proces od prvotního návrhu po výrobu funkčního výrobku. „Během tohoto workshopu nechceme prezentovat artificiální, autorský design, ale naopak za účasti našich úspěšných absolventů ukázat, co to znamená být ˈpracantem designuˈ. Tedy tím, kdo například pro nadnárodní firmu navrhuje předměty každodenní spotřeby, nebo se zabývá složitými technologiemi zpracování materiálu, jemuž dává nezaměnitelnou podobu,“ přibližuje Michal Froněk. „Proto jsme oslovili absolventy našeho ateliéru, jež tyto konkrétní zkušenosti mají, a mohou jak potencionálním uchazečům o studium na naší škole, tak jejich pedagogům – a samozřejmě i veřejnosti – popsat, jak často složitá cesta je od školního skicování a prototypování do výrobní praxe,“ dodává k záměru Jan Němeček.
První část workshopu na podkladu jednotlivých prezentací ukáže konkrétní projekty a cestu k nim u několika absolventů ateliéru; ve druhé části se pak během moderované diskuse účastníci worshopu budou věnovat jak dotazům návštěvníků workshopu, tak dílčím otázkám představených projektů.

Hlavní témata workshopu

{C}-       {C}Současný stav vysokoškolského vzdělávání v oboru průmyslový designér

{C}-       {C}Cesty a možnosti uplatnění absolventů oboru produktový design v praxi

{C}-       {C}Příklady uplatnění absolventů oboru produktový design VŠUP

{C}-       {C}Kritická místa a výzvy při cestě absolventa od školy do praxe 

Komu je workshop určen

{C}-       {C}Pedagogům středních a vyšších odborných uměleckých a umělecko-řemeslných škol  

{C}-       {C}Studentům středních a vyšších odborných uměleckých a umělecko-řemeslných škol  

{C}-       {C}Zájemcům o současný design

{C}-       {C}Odborné veřejnosti a médiím

Registrace na workshop
Účast na workshopu je po předchozí registraci zdarma. Registrujte se mailem u Šárky Váňové (vanova@vsup.cz) nejpozději do 7. 10. 2013.

Partneři workshopu
Dallmayr, Mattoni, Idealab

Design Snack: Pracanti designu
Odborný doprovodný program k výstavě One after Another
Čtvrtek 10. října od 16 do 18 hodin.

Vstup zdarma, po předchozí registraci.

Výstava One after Another
16. 9. – 26. 10. 2013
Otevřeno pondělí – sobota, 10 – 18 hodin. V průběhu konání Designbloku 7. – 13. 10. 2013, otevřeno denně, 10 – 21 hodin. Vstup zdarma.

 

Kontakní osoba:

Šárka Váňová / Galerie UM

Tel. 251 098 139, Email: vanova@vsup.cz