Dílny

dílny s celoškolní působností

kovodílna
Ing. Miloš Vopálenský, tel.: 251 098 218
Vladimír Říha, tel.: 251 098 218

sádrovna
Miroslav Spousta, tel.: 251 098 214
Miloslav Vodehnal, tel.: 251 098 214

truhlárna
Petr Kučera, tel.: 251 098 211

laser
René Šulc, tel.: 251 098 326
Bc.A. Filip Frank, tel.: 251 098 326

modelárna - CNC fréza
Igor Očka, tel.: 251 098 133

dílny s katedrovou působností

Katedra grafiky:

litografická
Mgr.A. Jana Hubatková, tel.: 251 098 217
ak. mal. Jiří Vohradský, tel.: 251 098 217

knihtisk
Jaromír Štoural, tel.: 251 098 225

sítotisk
Antonín Komárek, tel.: 251 098 226, 223
René Řebec, tel.: 251 098 226, 223

ofset
Jaroslav Janďourek, tel.: 251 098 249

hlubotisk
Mgr.A. Lucie Raškovová, tel.: 251 098 222

knihvazačská
Mgr. Jan Hybner, tel.: 251 098 219
Mg.A. Vladimíra Šturmová, tel.: 251 098 219

dílny s ateliérovou působností

oděvní
Karolína Čejchanová, tel.: 251 098 252

textilní
Dana Elsterová, tel.: 251 098 213

keramická
ak. soch. Aleš Werner, tel.: 251 098 220
Vojtěch Svoboda, tel.: 251 098 220
MgA. Matěj Polách, tel.: 251 098 220

brusírna skla
Antonín Votruba, tel.: 251 098 224
MgA. Alena Hájková, tel.: 251 098 224

sklářská dílna, malírna
MgA. Klára Horáčková, tel.: 251 098 259
BcA. Ivan Pokorný, lektor sklářské dílny

dílna filmové a televizní grafiky
Mgr. Zuzana Bukovinská, tel.: 251 098 270

dílna šperkařská
Andrei Navumenka, tel.: 608 072 686