DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2019
Vytvořeno: 21. 6. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Projekce diplomových a bakalářských prací 

Ateliér filmové a televizní grafiky - Diplomky a bakalářky vol. 3

Vytvořeno: 21. 6. 2019
Vytvořeno: 21. 6. 2019
Výstava diplomových prací 

uTRŽITELNOST

Vytvořeno: 21. 6. 2019
Výstava diplomantů Ateliéru intermediální konfrontace 

Curated by us!

Vytvořeno: 21. 6. 2019
Vytvořeno: 21. 6. 2019
Prezentace diplomové práce 

Lenka Glisníková - Gadget Tools

Vytvořeno: 21. 6. 2019
Vytvořeno: 21. 6. 2019

DIPLOMKY A BAKALÁŘKY 2019

15. 6. - 21. 6. 2019

vernisáž: pátek 14. 6. 2019 od 19 hodin, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Výstava se koná v budově UMPRUM a v řadě dalších lokalit po celé Praze.

Vstup zdarma

 

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se musí opět rozloučit s řadou studentů, kteří uzavírají své studium. Co jim škola dala, co se naučili a jak se během studia vyprofilovali, to je možné vidět na velké přehlídce závěrečných prací DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2019.

Výstavu Diplomky a bakalářky vnímáme jako velké finále celého studia. Výsledek toho, co škola mohla našim studentům během čtyř, dvou nebo šesti let dát. S velkým zájmem sleduji, jak se studenti mění z hledajících talentů ve vyzrálé mladé designéry, architekty, grafiky a výtvarníky. A všem přeji, aby i jejich další tvorba byla stejně úspěšná a ještě lepší,“ říká k přehlídce rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral.

Velmi kvalitních prací se zde sešlo opět mnoho. Řada z nich reagovala na současné společenské hodnoty a problémy, udržitelné chování a ekologii. Vybírat tu nejlepší by bylo nespravedlivé, a proto jen v kostce zmíníme několik zajímavých.  Lenka Juchelková z Ateliéru architektury I se v diplomové práci „Tahle země není pro mladý“ zabývá problematikou sociálního bydlení v hlavním městě. V Ateliéru ilustrace a grafiky se zabývali ekologií, udržitelným životem a útěkem od současných společenských tlaků. Zuzana Bramborová zpracovala knížku „Žížala klade otázky (Zahradničení pro děti i dospělé)“ a David Dolenský „Rufusovu příručku – komického průvodce zálesáka“. Společensky laděné téma měl i Jakub Mendel z Ateliéru průmyslového designu, který se věnoval „Estetické udržitelnosti designu automobilů“ a hledal ideální řešení aut, nejen po stránce estetické, ale i společenské.

Michale Rosa ze stejného ateliéru se odklonil od průmyslového designu a pro UMPRUM, především pro nové studenty, vytvořil informační hru, která napomáhá v orientaci v ateliérech UMPRUM.  Adam Štok z Ateliéru designu nábytku a interiéru vyrobil kolekci stohovatelných židlí „Nyiny Chairs“ za využití technologie hydraulického lisování.

Zmínit bychom také měli diplomanta Kryštofa Strejce z Ateliéru malby a jeho cyklus obrazů „Super Cure“, kde kriticky reaguje na postoje a hodnoty zástupců bohatších vrstev. Jan Kolský z Ateliéru fotografie poukazuje na nový typ práce, který vznikl rozvojem digitálních technologií a není nepodobný práci u pásu. Novými technologiemi a jejich čím dál větším nahrazováním práce člověka se zabývá Lenka Glisníková ve svém projektu Gadget Tools.

Celoateliérové téma řešili například bakaláři ateliéru Produktového designu a jejich tématem byla kůže. Studenti Ateliéru keramiky a porcelánu vytvářeli díla inspirovaná historií ateliéru a jeho pedagogy. Jejich realizace je možné vidět na výstavě Výpal. 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM v Galerii UM.

Přehlídka Diplomky a Bakalářky 2019 se nesoustředí jen na ateliéry UMPRUM. Mnohé instalace a výstavy jsou k vidění i v různých galeriích a prostorech po celé Praze. Například diplomanti Ateliéru módní tvorby a Ateliéru designu oděvu a obuvi se společně představí na výstavě uTržitelnost v galerii Kvalitář. Jejich práce spojují témata udržitelnosti, odpovědný přístup a vnímání problémů v oblasti textilního průmyslu. Ateliér intermediální konfrontace uspořádal výstavu Curated by us! v galerii HYB4 a premiérové promítání  bakalářských a diplomových prací Ateliéru filmové a televizní grafiky na velkém plátně proběhne v sobotu v kině Ponrepo. 

Hlavní část přehlídky DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2019 bude k vidění do pátku 21. 6. 2019.

Instalace mimo UMPRUM

uTržitelnost
Ateliér módní tvorby – Renata Dračková, Kristýna Dúhová, Linda Havrlíková, Vendula Niklová
ateliér designu oděvu a obuvi – Michaela Čapková, Ondřej Kinský, Barbora Procházková
Galerie Kvalitář, Senovážné náměstí 1628/17, Praha 1
vernisáž: čtvrtek 13. 6. v 19.30 hodin
14. 6. – 18. 6. 2019

 

Curated by us!
Ateliér intermediální konfrontace - Amalie Hubeňáková, Aneta Klímová, Kristýna Strejcovská, Vojtěch Novák Kateřina Rálišová, Lenka Štěpánková
Kampus Hybernská, Galerie HYB4, Hybernská 4, Praha 1
vernisáž: pátek 14. 6. v 17 hodin
14. 6. – 28. 6. 2019

 

Diplomky a bakalářky vol. 3
Ateliér filmové a televizní grafiky - Dávid Lipkovič, Julie Lupačová, Linda Retterová, Jan Šimsa, Matouš Valchář, Yenn Zang, Kateřina Fairaislová, Martina Chlebounová, Vojta Kočí, Filip Tatýrek, Gábina Zajícová
Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
sobota 15. 6. od 19 hodin
! práce diplomantů budou zároveň promítány na UMPRUM v průběhu přehlídky Diplomky a Bakalářky 2019
 

KEEP CALM AND STAY AT HOME
Jana Mikleová, Ateliér sochařství
Hotel Emblem, Platnéřská 19, Praha 1
vernisáž: pátek 14. 6. v 18 hodin
15. 6. – 21. 6. 2019

 

Here There Be Workers
Jan Kolský - Ateliér fotografie
Fotograf Gallery, Jungmannova 19, Praha 1
vernisáž: úterý 11. 6. v 18 hodin
12. 6. – 22. 6. 2019

 

Lepšího já
Marek Tischler – Ateliér intermediální konfrontace,
Fotograf Gallery, Jungmannova 19, Praha 1
vernisáž: úterý 11. 6. v 18 hodin
12. 6. – 22. 6. 2019

 

Gadget Tools
Lenka Glisníková, Ateliér fotografie
Galerie Lítost, Přívozní 1054/2, Praha 7
vernisáž: úterý 11. 6. od 18 hodin
12. 6. – 21. 7. 2019

 

Ostrov
Anna Ugolková, Ateliér sochařství
Kampus Hybernská, Galerie HYB4, Hybernská 4, Praha 1
13. 6. – 29. 6. 2019

 

V povrchu se obnaží dioritové hřeby
David Střeleček, Ateliér sochařství
Galerie City Surfer, Bořivojova 67, Praha 3
vernisáž: středa 19. 6. v 18.30 hodin

 

Feather of Truth
Barbora Dayef, Ateliér sochařství
galerie Hunt Kastner, Bořivojova 85, Žižkov
7. 6. – 18. 7. 2019

 

V záři Modrého Světla
Vladimíra Pechová, Ateliér malby
Studio Krymská, Krymská 7, Praha 10
výstava otevřena: 12. 6., 14. 6., 16. 6., 17. 6., 19. 6., 21. 6., 23. 6. od 15 do 21 hodin

 

Super Cure
Kryštof Strejc, Ateliér malby
Galerie Stone Projects, Šimáčkova 24, Praha 7
vernisáž: středa 19. 6. v 18 hodin
19. 6. – 17. 7. 2019

 

Situace – Živý objekt
Zuzana Špiláková, Ateliér K.O.V.
U Obecného dvora 2, Praha, Showroom Backyard - sklep
vernisáž. 16. 6. v 18 hodin
16. 6. – 20. 6. 2019

 

MEDA Ambasadorka umění
Pavel Liška, Ateliér K.O.V.
Muzeum Kampa, Praha 1
vernisáž 23. 6. v 19 hodin
23. 6. – 30. 9. 2019
http://www.museumkampa.cz/vystava/meda/

Instalace v budově UMPRUM mimo prostor ateliérů (15. 6. - 21. 6. 2019)

Výpal. 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM
Ateliér keramiky a porcelánu
Nela Britaňáková, Quynh Trang Tran, Dávid Valovič, Jerguš Gálik, Veronika Hankeová, David Ramdan, Zuzana Viszusová
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

Marek Šilpoch, Ateliér skla
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, kreslírna, č. 313, 3. patro

 

Volha Smolnikava, Ateliér architektury III
Hlinárna, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, suterén S020

 

Adriana Kováčová, Ateliér produktového designu
Dvůr taneční konzervatoře, vstup přes UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, přízemí

 

Beata Alexová, Ateliér intermediální konfrontace
Dvůr taneční konzervatoře, vstup přes UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, přízemí

 

Ayaka Tajiri, Ateliér intermediální konfrontace, program v angličtině Visual Arts
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, chodba, 3. patro