Dopis rektora UMPRUM nejen o studijních záležitostech
Vytvořeno: 25. 3. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vážení a milí studenti, pedagogové a zaměstnanci,

 

uplynuly již dva týdny od uzavření naší školy v důsledku mimořádných opatření proti šíření koronaviru. V uplynulém čase jsme vám adresovali jen rozhodnutí týkající se minimálního provozu školy a distanční výuky. Dovolte, abych vás nyní po čtrnácti dnech pozdravil méně úředním tónem a popřál vám v této nelehké době pevné zdraví, hodně fyzických a mentálních sil.

 

Pokud vím, k dnešnímu dni není v našich řadách žádný student ani zaměstnanec s onemocněním COVID-19, i když některým z nás byla nařízena karanténa. Jsme v kontaktu i se studenty na zahraničních stážích. Stážisté z nejvíce ohrožených zemí se vrátili do ČR, ale kdo může, účastní se distanční výuky na partnerských školách.

 

Z médií nejspíš víte, že omezený provoz UMPRUM potrvá ještě několik týdnů. Vláda zveřejnila informaci, že uzavření škol by se mělo rušit jako jedno z posledních opatření, a to asi na přelomu května a června. Naše ministerstvo deklaruje, že chce zabránit (ekonomicky náročnému) prodlužování studia a že  nepočítá ani se zkrácením letních prázdnin.

 

Vedení UMPRUM zvažuje různé scénáře zakončení semestru. Zatím počítáme s tím, že v červnu a na počátku července proběhne intenzívní výuka praktických i teoretických disciplín a do léta prodloužíme řádné zkouškové období. Klauzury a obhajoby diplomových prací zřejmě posuneme na září. Promoce proběhnou na konci října.

 

Přijímací zkoušky do oborů Architektonická tvorba a Teorie a dějiny moderního a současného umění chceme uskutečnit na začátku července.

 

Vyloučena však není ani možnost, že by se vysoké školy otevřely až v září. Pro ten případ bychom museli připravit další nouzový scénář.

 

S velkou radostí a s pohnutím přijímám zprávy, že se studenti, absolventi i pracovníci UMPRUM účastní různých dobrovolnických aktivit, především šití roušek, ale také péče o seniory. Jsem hrdý na všechny, kterých se to týká, a moc jim děkuji. Děkuji rovněž všem pracovníkům i studentům UMPRUM za podporu naší snahy o udržení chodu školy, zejména za pozitivní přístup k nestandardním formám výuky. Obzvláště chci poděkovat kolegům a kolegyním, kteří jsou v této složité době ve škole osobně přítomni a zabezpečují její základní funkce.

 

Nechci se pouštět do zbytečného mudrování, ale jako mnozí z vás přemýšlím o současné karanténě jako o šanci. Vypadli jsme ze svých stereotypů a vzdali se různých činností, které se už z malého odstupu jeví jako zbytečné. Možná si ostřeji uvědomujeme, co je pro nás opravdu důležité a co jen pěna dní. Využijme ztišení kolem sebe k vnitřnímu úklidu. Věnujme soustředěné síly těm tvořivým činnostem, které jsme v každodenním shonu ke své škodě zanedbávali. 

 

Všechny vás moc zdravím.

 

Jindřich Vybíral

Rektor UMPRUM