Dva studenti UMPRUM ve finále Young Architect Award
Vytvořeno: 28. 7. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Práce dvou studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Kateřiny Pazourkové a Vojtěcha Tecla, se probojovaly do finále soutěže Young Architect Award 2016.

Soutěžní přehlídka představuje a hodnotí architektonické a urbanistické práce mladých architektů ve věku do 33 let. Jejím účelem je také najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.
Letošním tématem přehlídky byla Architektura mimo čas.

Život v rezervaci Kateřiny Pazourkové z Ateliéru Architektury IV a Autentické město Vojtěcha Tecla z Ateliéru architektury II nyní soutěží v  hlasování veřejnosti s ještě dalšími 16 vybranými pracemi dalších mladých architektů.

Pokud máte zájem studenty UMPRUM podpořit, zapojit do hlasování se můžete zde: http://yaa.cz/soutez/hlasovani

Autentické město

Autor: Bc. Vojtěch Tecl
Ateliér: Architektura 2
Lokalizace: Praha

Zdůvodnění poroty: Projekt by se dal považovat za antitezi k současnému pojetí městského prostoru. Dívá se na město ne jako na „prostory budov“ doplněné o „veřejné prostory“, ale jako jeden komplexní organismus propojený sítí komunikací. Jeho vnímání a chápání města je inspirativní a je návodem na změnu kvality života v historickém městě bez zbytečných stavebních zásahů.

Popis: Zadáním práce byla reakce na vztah nově vznikající budovy UMPRUM a zbytku města. Zabýval jsem se tím, co je autentickým životem v centru Prahy. Staré Město je vnímáno jako centrum a mělo by jím být. Problém je, že se tak nechová. Centrum beru jako prostor, kde existují všichni. Vrstevnatost Starého Města, jeho logika, má pro takové fungování místo. Chci se zabývat tím, co je. Parter uspokojující jen jednu z celého spektra skupin lidí nestačí. Ale stále jsou tu jiná patra, sklepy a podkroví. Představuji si Staré Město protkané sítí ulic a průchodů nezávislých na jednom podlaží. Místa, kam se dostávají ti, co o nich vědí, místa, která motivují a jsou motivována městem. Autentický život Prahy uprostřed toho turistického.

Život v rezervaci

Autor: BcA. Kateřina Pazourková
Ateliér: A4

Zdůvodnění poroty: Porota oceňuje přínos práce pro možný budoucí vývoj města skrze oživení jeho vnitřní struktury. Systematické mapování hodnotných, skrytých míst svým způsobem odpovídá na zadání soutěžní přehlídky co do hledání podstatného, nadčasového v architektuře.

 
Popis:

Chráněné území Pražské památkové rezervace (PPR) pečlivě dbá o svou vnější podobu, ale přichází o vnitřní hodnoty. Volný prostor vnitřního města zarůstá pod nátlakem komerčního využití. Mapuji množství neviděných, skrytých míst, jejichž iniciací lze rozvíjet jak památkové, tak obytné kvality města, a tím posilovat hodnotu celku. Pokud PPR nezmění svou strategii a nezačne se o tato místa zajímat, hrozí jí ztráta autentických prostorů a potlačení charakteru města do takové míry, že vymizí jeho hloubka a zůstanou pouze chráněné kulisy. Zabývám se prostorem města. Znovuobjevením míst, která se z pocitové mapy města postupem času vytratila a to i přes to, že stále existují. Oživuji hodnotná místa, která otevírají městu další rozměr. Upozorňuji na mnohdy i drobné ztráty, které ale nevratně mění charakter celku města. Na příkladech navrhovaných situací (I. areálu kláštera při kostele svatého Kajetána a II. věží staroměstského opevnění u Národní třídy) prezentuji význam přetvářených a opomíjených míst a jejich oživení a zpřístupnění. Vytvářím nové, veřejné prostory vnitřního města, které do svého provozu zahrnují památkově chráněné objekty a navrací je k životu. Návrhy rozvíjejí hodnotu chráněného území. Skutečná hodnota nespočívá pouze ve vnější podobě památek, ale také v nalezení vhodného způsobu užívání.
Poznámka: V rámci práce Život v rezervaci vznikla brožura Skrytá místa, kde mapuji 60 případů aktuálně přetvářených a opomíjených hodnot na území PPR. V současnosti vyjednávám o reálném oživení některých z objevených míst. Zpřístupnění Kajetánských zahrad, možnost užívání věže staroměstského opevnění a znovu otevření průchodu Italského velvyslanectví (na Malé Straně).
Zajímala jsem se o vztah veřejnosti k území PPR. Pomocí průzkumu formou elektronického dotazníku a webové aplikace www.zivotvrezervaci.info, která vznikla pro účely této diplomové práce, veřejnost zakreslovala, jak vnímá území PPR. Výstupem analýzy je soubor mentálních / pocitových map, které zaznamenávají charakter jednotlivých míst. Analýzou jsem si také ověřila, že veřejnost není iniciátorem rostoucí komercializace centra města. Veřejnost má zájem o drobné provozy, dvorky, pasáže a průchody, kavárny, zahrady a příjemná místa v historickém kontextu, která zde umožní poklidný život v souladu s turistickým ruchem.