Geoffrey Batchen - Double Displacement: The Dissemination of the Photographic Image
Vytvořeno: 24. 3. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Double Displacement: The Dissemination of the Photographic Image

Geoffrey Batchen (Victoria University of Wellington, Nový Zéland)

 

úterý 5. 4. 2016 v 18:30 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

vstup zdarma

 

Přednáška se pokusí v kontextu dematerializace digitálního obrazu i v kontextu uprchlické krize v Evropě sledovat rané dějiny fotografického obrazu jako entity, která je neustále přemísťována z místa původu. Se zaměřením na komercionalizaci fotografie ve 40. letech 19. století, zvláště na distribuci děl Antoina Claudeta v Londýně a Douglase Kilburna v Melbourne, prozkoumá způsob, jakým byly daguerrotypie šířeny v podobě rytin a litografií v obrázkových časopisech i samostatně. Tento přístup umožní nejen lepší porozumění obchodním aktivitám tehdejších fotografických studií a způsobům, jakým se fotografické obrazy dostávaly k odlišným typům publika, ale umožní reflektovat i podstatu fotografického obrazu jako jakéhosi nemateriálního přízraku, který existuje pouze díky dvojímu přemístění - nejprve ze světa a následně z fotografie. Přednáška tak bude příspěvkem ke studiu procesů reprodukce, jak je formuloval Walter Benjamin, a diseminace, kterou artikuloval Jacques Derrida, a pokusí se vybudovat jistou „migrační teorii“ fotografie jakožto zobrazovacího média.

Geoffrey Batchen, profesor dějin umění na Victoria University of Wellington na Novém Zélandu, se specializuje na historii fotografie. Je autorem knih: Burning with Desire: The Conception of Photography (1997), Each Wild Idea: Writing, Photography, History (2001), Forget Me Not: Photography and Remembrance (2004), William Henry Fox Talbot (2008), What of Shoes? Van Gogh and Art History (2009), Suspending Time: Life, Photography, Death (2010) a More Wild Ideas (2015). Kromě toho byl editorem Photography Degree Zero: Reflections on Roland Barthes's Camera Lucida (2009) a spolueditorem Picturing Atrocity: Photography in Crisis (2012). V dubnu 2016 bude zahájena jeho výstava Emanations: The Art of the Cameraless Photograph v Govett-Brewsterově galerii v New Plymouth, Nový Zéland. Stejnojmenná kniha bude publikována nakladatelstvím Prestel.

 

Připravil a uvádí Karel Císař.

Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce.