Harmonogram obhajob bakalářských a diplomových prací ve dnech 14. - 17. 06. 2021
Vytvořeno: 3. 6. 2021 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze