Harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia
Vytvořeno: 20. 5. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

P8206 - Výtvarná umění

V příloze naleznete harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia - program P8206 Výtvarná umění.

P8101 - Teorie a dějiny výtvarných umění

Přijímací řízení pro program Teorie a dějiny výtvarných umění je zahájeno ve čtvrtek 28. 5. v 9:00 v učebně č. 215, kdy budou uchazeči podrobeni testu z anglického / německého / francouzského jazyka.

29. května od 9:00 v místnosti č. 215 proběhnou osobní pohovory s uchazeči, kteří postoupili do 2. kola. Délka pohovoru je 30 minut, harmonogram pohovorů bude oznámen 28. 5.  v odpoledních hodinách.