Informace pro 1. kolo přijímacího řízení - bakalářské a magisterské studium
Vytvořeno: 18. 12. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení pro následující studijní programy:

  • B8206 - bakalářské studium - Katedry designu, užitého umění a grafiky
  • M8206 - magisterské studium - Katedra architektury
  • Mimořádné studium

 

Přijímací řízení začíná dne 11. 01. 2016 v  budově  VŠUP v Praze, Praha 1- Staré Město, nám. Jana Palacha 80/3.

Informace o čase konání přijímacího řízení a přesném umístění naleznou uchazeči  v příloze.

 

S sebou si uchazeči přinesou:

1. pozvánku k přijímacímu řízení

2. průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

3. soubor domácích prací

4. pomůcky ke zpracování talentových úkolů

 

Průběh přijímacího řízení

 

1. kolo: 

Po odevzdání domácích prací se uchazeči dostaví do určené místnosti, kde budou na základě předložených dokladů zaregistrováni. Zde budou po dobu tří hodin zpracovávat výtvarné úkoly 1. kola přijímacího řízení.

Domácí práce a výsledky zpracování úkolů 1. kola budou klasifikovány hodnocením uspěl – neuspěl.

Výsledky prvního kola budou zveřejněny v úterý dne 12.01.2016 přibližně v 17:15 hod. v budově VŠUP. K vyhlášení výsledků je nutné dostavit se osobně v 17:15 hod.

Po zjištění výsledků 1. kola se:

  • postupující uchazeči obratem zaregistrují pro účast ve 2. kole v místnosti č. 001 /přízemí/, kde obdrží doklad pro vstup do budovy VŠUP a další doplňující informace; bez této registrace nemohou v přijímacím řízení pokračovat;
  • uchazeči, kteří nebudou uvedeni v seznamu postupujících, si vyzvednou zpět domácí práce v místnosti, kde je předali k hodnocení.

 

2. kolo:

Začíná ve středu, dne 13. 01. 2016 v 7:30 hod. Je zahájeno testem z dějin umění a celkového kulturního přehledu, na který navazují talentové úkoly 2. kola.

Ve 2. kole jsou domácí práce i výtvarné úkoly hodnoceny známkou a body. O hodnocení rozhoduje ateliérová a katedrová komise, o přijetí ke studiu rozhoduje na návrh vedoucího ateliéru rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Rozhodujícím kritériem je pořadí dosažených bodů v hodnocení každého ateliéru.

 

Náhradní termín přijímacího řízení VŠUP v Praze nevypisuje.

Během přijímacího řízení není dovoleno používat odborné publikace včetně obrazových materiálů, PC a mobilní telefony. 

Všechny úkoly budou zpracovávány výhradně na materiály dodané VŠUP.

Do budovy školy nebude dovolen vstup osobám, které se neúčastní přijímacího řízení.

VŠUP nezajišťuje uchazečům v období přijímacího řízení ubytování.

 

Výsledek přijímacího řízení bude uchazečům oznámen doporučeným dopisem do vlastních rukou po jednání hlavní přijímací komise, které se bude konat 28. 1. 2016. Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny na internetových stránkách VŠUP www.vsup.cz

Katedra užitého umění

Soubor ke stažení
Sklo
264 KB
Soubor ke stažení
K. O. V.
265 KB

Katedra architektury