Informace rektora k události v Mikulandské ulici
Vytvořeno: 18. 7. 2018 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze je investorem rekonstrukce objektu bývalé školy v Mikulandské ulici a v březnu předala staveniště dodavateli stavby. Při provádění stavebních prací došlo v úterý 17. července k propadu části stropu. Suť zavalila tři dělníky, kteří byli postupně vyproštěni. Jejich poranění jsou lehčího, středně těžkého a těžkého charakteru. Informace o tom, že by pod sutí byly další osoby, nebyla v průběhu záchranných prací naštěstí potvrzena. Dotčené části konstrukcí byly průběžně stabilizovány a následně bude umožněn přístup expertů přizvaných policií kdalšímu šetření.

Za představitele Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze konstatuji, že naše myšlenky se v prvé řadě soustředily na záchranu a zdravotní stav poraněných dělníků. Na druhé straně teprve nyní okolnosti umožní získat dostatečně validní informace k vyhodnocení příčin této nešťastné události. Kdy bude možné ve stavebních pracích pokračovat a jaká budou další opatření, se rozhodne až následně.

V tuto chvíli si především přejme, aby následky na zdraví zraněných dělníků byly co nejmenší.

prof. ak. arch. Jindřich Smetana