INTERIÉR - Jiří Zavadil a Věra Mrázová
Vytvořeno: 2. 12. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Jiří Zavadil a Věra Mrázová
INTERIÉR – pásmo přednášek

pásmo připravil: prof. ak. arch. Jiří Pelcl

čtvrtek 5. 12 od 15 hodin
délka přednášek 2 hodiny

H2 (Hlinárna), UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 (suterén, nalevo od výtahu na konci chodby)

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze ve spolupráci s Jiřím Pelclem připravila pásmo přednášek zaměřených na interiér. Na páté přednášce vystoupí ředitel VITRA CZ Jiří Zavadil a ředitelka galerie DEELIVE Věra Mrázová. Jiří Zavadil se bude zabývat tématem Principy prezentace výrobků a obchodu a Věra Mrázová zase seznámí s problematikou Jak funguje galerie zaměřená na design.