Jakub Wiesner vítězem architektonické soutěže Unikátní stavba na komplikovaném místě
Vytvořeno: 29. 3. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Jakub Wiesner z Ateliéru architektury II se stal vítězem 11. ročníku architektonické soutěže Unikátní stavba na komplikovaném místě se svým návrhem zavěšeného proskleného baru v nehostinném prostředí Divadelní ulice v Praze. 

Zadáním soutěže bylo najít v Praze nějaké netradiční a komplikované místo a navrhnout zde moderní novostavbu. Jakub Wiesner si vybral Divadelní ulici v Praze, která svým charakterem zcela odpovídá zadání, a navrhl zde zavěšený prosklený bar přiléhající k zadní fasádě budovy Akademie věd. Porota ocenila jak architektonické provedení baru, tak zejména názornou ukázku toho, jak může drobný zásah významně proměnit a zatraktivnit vyloučenou a obyvateli města vyhýbanou lokalitu. 

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 36 projektů, z nichž nakonec tři získaly ocenění. Určujícím pro porotu, jejímiž členy byli Zdeněk Lukeš, David Vávra, Adam Gebrian, Ondřej Chybík a Alena Řezníčková, byla originalita, komplexnost architektonického řešení, srozumitelnost, výtvarná a grafická úroveň návrhů. Vedle vítězného projektu Jakuba Wiesnera zaujalo porotu kolumbárium s názvem Nekropole metropole od Alžběty Widholmové a Ondřeje Blahy nebo návrh Centra duševního zdraví od Lenky Levíčkové. 

Zadavatelem soutěže byla společnost Central Group, jejímž cílem bylo poukázat na nedoceněný stavební potenciál problematických a komplikovaných míst ve městě a naznačit možné pozitivní způsoby jejich využití.  

 

Zdroj: archiv idnes.cz