Jeremy Myerson: DESIGN PRO LIDSKÉ POTŘEBY
Vytvořeno: 4. 11. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Přednáška z cyklu Budoucnost designu

 

JEREMY MYERSON

DESIGN BRITSKÝCH SANITEK NEBO INTERAKTIVNÍ MAPA VEŘEJNÝCH ZÁCHODKŮ V LONDÝNĚ? DESIGN MŮŽE SLOUŽIT LIDEM!

 Jak může design fungovat ve veřejném prostoru? Proč by měli univerzity, designéři a veřejné instituce spolupracovat? Jak vytvářet produkty a prostředí s ohledem na potřeby lidí, kteří je budou využívat? Tyto a další témata přijede v rámci projektu Budoucnost designu do Prahy představit Jeremy Myerson, ředitel instituce, která v České republice nemá obdoby.

 

DESIGN PRO LIDSKÉ POTŘEBY
Výzkumná činnost a univerzity patří k sobě. Často se tak v zahraničí setkáváme se symbiózou výzkumných center různého zaměření, které se k univerzitám přidružily či na nich přímo vznikly. Výjimkou nejsou ani umělecké a uměleckoprůmyslové školy. Zvláštním případem je pak výzkumné centrum Helen Hamlyn Centre for Design, které vzniklo při Royal College of Art v Londýně a jeho fungování pro univerzitu znamená cennou interakci s praxí, státní správou i veřejným prostorem.

 

HELEN HAMLYN CENTRE FOR DESIGN
Centrum vzniklé z iniciativy několika profesorů v roce 1999 vede výzkumné projekty, jejichž cílem je zvýšení kvality lidského života a společnosti vůbec. Jejich aktivity se dělí do tří základních oblastí. Laboratoř nazvaná Age&Ability se zabývá designem pro přístupnější společnost bez ohledu na věk a schopnosti. Oddělení s názvem Healthcare vytváří bezpečnější a kvalitnější zdravotnické služby. A konečně sekce Work&City provádí výzkum v oblasti měnící se organizace práce a městského života. Projekt redesignu britských sanitek nebo interaktivní mapa veřejných záchodků v Londýně jsou dva z mnoha projektů, které má centrum za sebou.

 

JEREMY MYERSON
Jeremy Myerson stál u zrodu výzkumného centra a se stal jejím prvním ředitelem, kterým byl až do nedávných dnů, kdy odešel do důchodu. Tento absolvent Royal Collage of Art začínal svoji profesionální dráhu jako novinář a zakladatel britského časopisu Design Week (dnes funguje jako webová platforma). Jako aktivista a publicista v oblasti design se zaměřuje na design pro lidské potřeby a na roli designu v sociálním, demografickém a technologickém vývoji.

 

Přednáška se koná v úterý 10.11 v 18:30 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, Praha 1, místnost č. 115

 

Vstup zdarma. Pro účast na přednášce nutná rezervace místa: https://myerson.eventbrite.com

Na přednášku naváže praktický workshop pro studenty ateliérů designu Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze dne 11.11.2015.