Josef Hlaváček: dějiny umění a estetika
Vytvořeno: 20. 11. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vás dovoluje pozvat na sympozium


Josef Hlaváček: dějiny umění a estetika


Sympozium se koná u příležitosti osmdesátého výročí narození historika
umění, estetika a rektora UMPRUM Josefa Hlaváčka (1934-2008)27. listopadu

UMPRUM

nám. Jana Palacha 80, Praha 1

učebna 115


od 15:30 do 18:00


program:

Jindřich Vybíral: Úvodní slovo

Jan Wollner: Stínová teorie umění. Josef Hlaváček, Jiří Kolář a Walter Benjamin

Josef Ledvina: Mezi řeholí a manažerstvím. Josef Hlaváček o situaci
počátku 80. let

Jakub Stejskal: Estetika a dějiny umění
moderovaná diskuse (Marek Pokorný, Jan Rous, Anežka Bartlová)