Jury Meeting: Gunnar B. Kvaran
Vytvořeno: 18. 11. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

21.11. ve 12h
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, posluchárna č.215

V rámci již tradiční veřejné prezetance pod názvem Jury Meeting, která představuje vybrané zahraniční porotce Ceny Jindřicha Chalupeckého, vystoupí letos Gunnar B. Kvaran, ředitel The Astrup Fearnley Museum of Modern Art v Oslu. Přednáška bude zaměřena především na problematiku kurátorství a jeho různé podoby v současné praxi.

---

November 21, 12 noon
The Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, lecture room No. 215

The traditional public presentation called Jury Meeting, which introduces selected international jurors of Jindřich Chalupecký Award, presents Gunnar B. Kvaran, director of The Astrup Fearnley Museum of Modern Art in Oslo. The lecture will focus primarily on curating and its various forms in contemporary practice.