K.O.V. v Mnichově
Vytvořeno: 11. 6. 2013 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ateliér K.O.V pod vedením Evy Eisler vystavuje v Mnichově

„TREASURE HUNT" (hledači pokladů)

Atelier K.O.V Evy Eisler

 

Výstavní projekt atelieru K.O.V. Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ve spolupráci s Die Neue Sammlung - The International Design Museum Munich

 Vernisáž 18. března 2011 v 19 hodin v der Rotunde der Pinakothek der Moderne

Výstava potrvá do 17. dubna 2011

 Výstava „TREASURE HUNT" představuje aktuální projekt ateliéru K.O.V., vedeného Evou Eisler na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Téma projektu dokonale souzní se základním pedagogickým postojem profesorky Eisler, kterým je snaha ve studentech rozvíjet potenciál v oblasti tvorby prostorových objektů v co největší šíři, bez apriorního omezení měřítkem vznikajícího hmotného díla. Ateliér K.O.V. je jediným oddělením Katedry užitého umění VŠUP, jehož specializace není stanovena ani konkrétním materiálem. Zkratka K.O.V. sice v češtině skládá slovo KOV, ale pod jejími písmeny se skrývá motto Koncept - Objekt - Význam. Svým pojetím ateliér plynule navazuje na dosavadní tradice výuky budoucích umělců v oblasti tvorby šperků, soch a objektů. Tyto podoby výtvarného umění totiž byly již dlouhá desetiletí na VŠUP pojímány jako sobě rovné a vzájemně se prostupující. Lze-li vůbec nějak vymezit záběr současného ateliéru, vedeného Evou Eisler, pak snad tendencí soustředit se spíše na tvorbu jedinečných autorských děl, než-li návrhů na předměty replikovatelné v početných sériích.

Již samotné slovo „poklad" v názvu letošního projektu symbolizuje hledání. Objevitelskou cestu za pokladem lze považovat za synonymum umělecké tvorby. Obě jsou nekonečným procesem, v němž se místo odpovědí vynořují stále nové otázky. Cesta je zároveň cílem, poklad samotný zůstává obestřen tajemstvím. Hledači pokladů se stávají autoři uměleckých děl i jejich diváci. K pokladu neodmyslitelně patří jeho skrýš - schránka, klenotnice. Právě ona nabízí možnost, jak hledání skrytého vyjádřit ve světě výtvarného umění. Vždyť schránka může být zároveň jádrem věci. Jen jejím prostřednictvím je existence pokladu možná. I historické šperkovnice bývají samy o sobě uměleckými díly!

Téma hledání pokladu je tématem ryze osobním a zároveň se dotýká našeho obecného povědomí. Někteří studenti se proto ve svých dílech vracejí k dětským vzpomínkám, jiní se snaží dát schránce podobu tušeného archetypu, inspirovaného artefakty dávných civilizací či nadčasového, tvarově čistého objektu. Mezi exponáty nacházíme schránky připomínající pověstnou babiččinu truhlu i vzdušné katedrály.

           Součástí zadání projektu „TREASURE HUNT" byla práce se dřevem, které pro některé studenty představovalo výzvu vskutku nečekanou. Ve výtvarném umění obvykle hovoříme o věrnosti materiálu a oceňujeme zvláště kvality plynoucí ze spojení intelektuálního konceptu s mistrovským porozuměním užitému médiu. Ale i snaha vyjádřit se v materiálu, který tvůrce teprve poznává, se může stát odrazovým můstkem pro novátorské dílo. V dějinách evropského umění jsme již byli svědky přelomových děl, na jejichž vzniku měla podíl nebývalá odvaha tvůrců,  plynoucí částečně i z neznalosti technologických postupů a vlastností materiálu!

PhDr Petra Matějovičová, kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

 

V roce 2002 byla dokončena impozantní stavba Die Neue Sammlung - The International Design Museum v Mnichově, jednoho z největších muzeí světa věnovaných výtvarnému umění 20. a 21. století. Muzeum o celkové výstavní ploše 16.728m², s mezinárodním významem, obsahuje čtyři rozsáhlé sbírky z oblasti umění, grafiky, architektury a designu.

Ředitel muzea Dr. Florian Hufnagl oslovil Evu Eisler, vedoucí atelieru K.O.V. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, aby připravila se svými studenty výstavní projekt, který představí tvorbu v oblasti uměleckého šperku, designu a užitého umění.

Atelier K.O.V. pod vedením Evy Eisler od roku 2007, získal tři roky po sobě cenu šéfredaktorů mezinárodních odborných časopisů "Designblok Editors Awards" v kategorii Nejlepší školní prezentace, v roce 2007 cenu rektora za nejlepší ateliér školy; studenti atelieru vyhrávají v mezinárodních designových soutěžích a účastní se celosvětových výstav.

Cílem ateliéru K.O.V. (koncept, objekt, vyznam) je vést studenty k hlubšímu porozumění širokého spektra prostorové tvorby pomocí interdisciplinárního přístupu k materiálu, konceptu a formě, v návaznosti na design, architekturu a volné umění. V průběhu studia studenti kultivují svoje intelektuální schopnosti a umělecké cítění skrze experimentování s různými materiály a vyjadřují svůj tvůrčí potenciál vizionářskými koncepty. Funkčnost, technické zpracování a originalita aplikovaná ve výtvarném řemesle, to vše ovlivňuje naše vnímání světa kolem nás. Naším cílem je vychovávat budoucí partnery a konkurenčně schopné vůdčí osobnosti v oblastech průmyslového designu a řemesla na světové úrovni a přiblížit výuku reálné praxi, což je podstatnou složkou moderní metodiky a postupů výuky odborných předmětů.

Atelier K.O.V. si pozvání k výstavě považuje za obrovskou čest a věří, že důstojně odprezentovat nejen VŠUP, ale mladý talent České Republiky jako takový a především zůčastněným mladým tvůrcům pootevře dveře v jejich dalším uměleckém vývoji.

 

 

 

Die Neue Sammlung

Bererstrasse 40

Pinakothek der Moderne

80333 Mnichov

www.die-neue-sammlung-de