Karel Císař je nominován na Cenu F. X. Šaldy za rok 2014
Vytvořeno: 26. 5. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

 

Karel Císař je nominován na Cenu F. X. Šaldy za rok 2014, a to za svou knihu Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění.

Publikace se pokouší překonávat zažité stereotypy o izolovanosti moderního a současného českého umění a o nemožnosti diskutovat jeho význam pojmovým aparátem, který vznikl v jiné kulturní situaci. Jednotlivé, chronologicky uspořádané oddíly (uvedené teoretickou statí a tematizující dané teoretické problémy v konkrétních dílech) se věnují např. české avantgardě 20. a 30. let 20. století, zahraničnímu konceptuálnímu a postmodernímu umění 60.–80. let nebo historiografickému obratu a anachronismu v současném umění.

Teoretik umění a kurátor Karel Císař, který se zabývá zejména teorií moderního a současného umění a dějinami fotografie, působí jako odborný asistent oboru estetika a teorie umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a jako vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR. Je autorem několika dalších knižních publikací (Věci, o kterých s nikým nemluvím, Stav věcí). V roce 2014 se stal držitelem stipendia v rámci Ceny Igora Zabela za kulturu a teorii.

Na Cenu F. X. Šaldy je nominován spolu s takovými osobnostmi, jako jsou Petr Rezek, Josef Topol či Josef Vojvodík.

Letošní čtveřici autorů nominovalo za mimořádný kritický počin odborné grémium pod patronátem předsedkyně Libuše Heczkové, a to ve složení Jan Čermák, Petra Ježková, Matěj Kratochvíl, Zdenka Kalnická, Martina Mašínová, Jana Pelouchová, Kateřina Svatoňová, Marek Vajchr a Tomáš Winter.

Knihu publikovalo Nakladatelství UMPRUM na sklonku roku 2014 a byla vydána za laskavého přispění Ministerstva kultury ČR.