Kdo, když ne kdy - doprovodný program
Vytvořeno: 18. 11. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Srdečně Vás zveme na výstavu KDO, KDYŽ NE KDY. OKUPAČNÍ STÁVKA NA VŠUP V ROCE 1989 a její doprovodný program.


20.11. v 18h
promítání filmu Ley Petříkové a Jana Rouska “Sametová FAMU”
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

Film přibližuje aktivity studentů FAMU v rámci sametové revoluce 1989. Skrze konfrontaci archivů, vzpomínek tehdejších studentů a také vstupu studentů současných zkoumá nejdůležitější politické iniciativy „famáků“ na konci osmdesátých let (Kavárna AFFA, Fórum AMU 1989, Továrna Radost, Studentské vysílání). Film vznikl v koprodukci České televize a FAMU; scénář, režie, střih Lea Petříková a Jan Rousek.

 


28.11. v 19h
panelová diskuse na téma Akademie - umění - klima
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

(Umělecké) vysoké školy jsou tradičně nezávislou sférou kritického myšlení a svobodné tvorby, která nemá podléhat partikulárním zájmům a politickému tlaku. Zároveň jsou však místy, jež se podstatnou měrou podílí na formování veřejného diskursu v nejrůznějších oblastech a svým vlastním fungováním vytváří či upevňují mechanismy, na nichž je založena organizace naší společnosti. Jedním z fenoménů, které dnes před vysoké školy kladou nebývalé výzvy, je bezesporu klimatická krize. Je proto třeba se ptát, kde končí "autonomie" akademického prostředí a do jaké míry mohou být i ony politickými aktéry. Zajímá nás, co mohou vysokoškolské instituce udělat pro to, aby přispěly ke zmírnění (dopadů) klimatických změn a k proměně myšlenkových i organizačních struktur, z nichž současná krize vyvěrá. A protože je naše akademie školou umění, architektury a designu, chceme v neposlední řadě uvažovat i nad tím, jakou roli mohou v tomto kontextu hrát metodologicky "nestandardní" umělecký výzkum a další specifika uměleckoprůmyslové školy.
Hosté: Milena Bartlová, Denisa Langrová, Tereza Stöckelová, Tomáš Vaněk

 11.12. od 19h
koncert školních kapel v Hlinárně
H2 (Hlinárna), UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 (suterén, nalevo od výtahu na konci chodby)

Vedle každodenního materiálního, produkčního a administrativního obstarávání utvářela atmosféru okupační stávky na VŠUP v roce 1989 také celá řada kolektivních aktivit, ať už šlo o předšnáky, promítání, happeningy nebo hudební vystoupení. Koncertem kapel, jejichž členové a členky jsou stávajícími či nedávnými studenty a studentkami UMPRUM, chceme připomenout právě tento performativní aspekt stávky a rovinu fyzické přítomnosti a “obsazení” školy studenty, které nemělo pouze charakter více či méně koordinovaného politického protestu, ale nabývalo také podoby spontánního karnevalového veselí. Vystoupí některé z těchto hudebních formací: Oh hi bye, Opak dissu, +-0, Market, Cloudy Babies či Matyáš Bartoň. Dramaturgie večera bude upřesněna v průběhu následujících týdnů.