Knihařské Vánoce
Vytvořeno: 14. 12. 2017 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Knihařské vánoce

Prodejní výstava výrobků z papíru.

Výtvarné práce studentů, absolventů a přátel knihvazačské dílny UMPRUM.
Notýsky, sešity, zápisníky, pohlednice, knihy, autorské grafiky i drobné dárkové předměty.

 

středa 20. 12. 2017
od 16 do 20 hodin

Knihvazačská dílna UMPRUM
nám. Jana Palacha 80, Praha 1, knihvazačská dílna, vstup přes dvůr školy, dveře S16

 

Na akci srdečně zvou Vladimíra Šturmová a Jan Hybner